Publisert: , Oppdatert:

Ny organisering av Kystverket

Kystverkets tilråding om ny organisering av Kystverket, levert til Samferdselsdepartementet mandag 03.02.2020.

Denne rapporten er Kystverkets svar på oppdraget frå Samferdselsdepartementet datert 15. august 2019 Oppdrag om utredning av Kystverkets organisering, styringssystemer og ressursutnyttelse. Oppdraget har gitt Kystverket høve til å gjere ei heilskapleg vurdering av korleis ei framtidig organisering bør vere.

Relaterte dokument:

 

Kontaktperson:

Kommunikasjonsdirektør Solveig Moe Frøland, tlf 922 08 089,  
solveig.moe.froland@kystverket.no

Siste nytt