Publisert: , Oppdatert:
- Anders Røeggen

Pusser opp vår felles kysthistorie

Langs kysten vår ligger både fyr og andre eiendommer som Kystverket må ta vare på.

Stadig eksponert for ekstreme værforhold trenger byggene mye vedlikehold. En oppgave som blir ekstra krevende for Kystverkets fagfolk når målet for det antikvariske vedlikeholdet er at arbeidet utføres med samme metoder og materialer som opprinnelig. I og med at mange bygg er fredet, er det strenge restriksjoner på hvordan arbeidet skal utføres.

Det ligger i detaljene

- Det gjøres stadig utbedringer, og det kreves en del av oss som er engasjert i arbeidet. Men det er alt for mye bygningsmasse til at vi rekker over alt. Etter at fyrene langs kysten ble avbemannet, forsvant også det daglige vedlikeholdet. Derfor blir det skippertak som gjelder når midlene er på plass og den aktuelle eiendommen blir prioritert.

Stein Sjåvik er fagarbeider hos Kystverkets rederi og en del av et tilsynslag i Troms og Finnmark. Antikvarisk vedlikehold er en del av oppgavene, noe han har drevet med i mange år. Svært mange fyr og bygninger har fått besøk av snekkeren og fått en kjærkommen oppgradering.

Sammen med Rolf Selnes har Sjåvik gitt Kjølnes fyrstasjon en overhaling det siste året. En rekke oppussingsprosjekter er gjennomført. Ikke bare fra loft til kjeller, men fra skifer på taket til vannsisterner. Sistnevnte er fortsatt i bruk ved fyrstasjonen, siden vanntilførselen ikke alltid er like god til anlegget som ligger seks kilometer utenfor Berlevåg.

I tillegg er en rekke vinduer satt i stand, helt i tråd med reglene for bevaring av antikvarisk verdifulle bygninger, anlegg og bygningsmiljøer. Et vindu med seks ruter som hadde falt i bakken ble kyndig satt sammen igjen med nye midtsprosser, kuttet til på stedet av innkjøpt malmfuru. Det går med en del spesielt materiale til antikvarisk vedlikehold.

Må prioritere

- I perioder settes noe arbeid på fyrstasjoner ut til private aktører. Mindre arbeid settes ut hvis rederiet ikke har kapasitet eller de har andre arbeider de må prioritere, forklarer Lennart Karlsen, overingeniør ved regionkontor Troms og Finnmark.

Rederiet samkjører ofte sine prosjekter i roder, og da kan de som regel utfør mere arbeid på samme tid. De har som regel snekkere, elektrikere og maskinkyndig personell som samhandler om oppgavene på fyrene.

- Når det gjelder vedlikeholdet av fyrstasjoner generelt, så er det jo forvaltningsplanen og fredningsvedtaket som legger føringer for hvordan vi skal gjennomføre og forholde oss til dette. Ofte vil det også være nødvendig for regionen å søke om tillatelse hos antikvarisk myndighet, nærmere bestemt hos Fylkeskommunen, for å gjøre endringer. Kystverket rederi gjennomfører tilsyn og kommer med tilbakemelder til oss på regionkontorene om forholdene ute på stasjonene.

Regionene planlegger, lager budsjett og detaljplaner ut fra disse tilbakemeldingene, men gjør også egne befaringer. Noe av arbeidet, og planene rundt dette, sendes tilbake til rederiet for utførelse, mens noe annet arbeid kan settes ut til eksterne entreprenører.

Les også: Mange gjør en innsats for kystkulturen (BarentsWatch)

Høy kulturhistorisk verdi

- Det som er viktig for oss, er jo at de som utfører arbeidet har forståelse og erfaring fra antikvarisk arbeid. Jobben som gjøres har svært høy kulturhistorisk verdi, og langs kysten vår er både fyrene og annen eiendom en viktig del av lokalsamfunnets identitet. Noe som ofte gir vedlikeholdet en ekstra dimensjon, presiserer Karlsen.

(Saken fortsetter under bildene.)

Fyrtårn

Fyrbolig

Maskinbygg

Kjølnes fyr

Det går ganske mange år mellom hver runde med opprustning av en bygning eller et fyrtårn. I tillegg må individuelle vurderinger tas fortløpende, men fremover ligger det an til at mange fyr får et løft. Bare i regionen Troms og Finnmark er det planer for følgende vedlikehold i 2020:

Bøkfjord fyrstasjon

- Vedlikehold av fyrbygning(fyrtårn og maskinhall). Alle vinduer skal renoveres og bygningen skal skrapes og males utvendig.

- Vedlikehold av naustene. Reparasjon av tak og utvendig skraping og maling av vegger.

- Reparasjon gangvei og rekkverk.

Makkaur fyrstasjon

- Vedlikehold av fyrbygning (fyrtårn og maskinhall). Alle vinduer skal renoveres og bygning skal skrapes og males utvendig.

- Reparasjon av ny-boligen. Kjøkkenet skal renoveres grunnet fuktskader i gulv og vegg. Vaskerommet skal renoveres etter tidligere kondensproblemer i taket. På badet skal gulvet repareres grunnet skader i belegg. I tillegg til det skal det males vegger i stue og gang.

Kjølnes fyrstasjon

- Restaurering av vinduer i betjentboligen. Gjenstående arbeider fra 2019.

Slettnes fyrstasjon

- Vedlikehold av fyrtårnet. Utvendig skraping og maling av hele tårnet, samt renovering av vinduer.

- Vedlikehold av maskinhallen. Utvendig skraping og maling av vegger, samt renovering av alle vinduer og dører.

Torsvåg fyrstasjon

- Skifte tak på fyrlykta og bytte noen vinduer i boligen.

Bøkfjord og Makkaur er det noe usikkert om vi får tildelinger til, men Kjølnes, Slettnes og Torsvåg gjennomføres som planlagt.

Siste nytt