Publisert: , Oppdatert:

Millionbot for oljeutslipp i Alnaelva

Sporveien forårsaket i mai 2018 at 28 000 liter olje forurenset et større område på land og sjø Ryen ved Oslo. Kystverket anmeldte Sporveien as for brudd på forurensingsloven. Nå er de ilagt én million i bot.

Et stort område ble berørt av oljeutslippet fra Sporveien. Nå får hendelsen konsekvenser.

Det var den 30. mai 2018 da Sporveien as skulle sanere og fjerne sitt oljefyringsanlegg med tilhørende oljetanker på Bryn at uhellet skjedde. De tre tankene som skulle tømmes inneholdt til sammen 93000 liter fyringsolje. Ved tømming av tank 1 skjedde et utslipp. Oljen trakk ned i grunnen og spredte seg vi overvannsnettet til Alnaelva og videre ut i sjøen. Årsaken til utslippet var en sprekk i et omtrent 60 meter langt påfyllingsrør tilhørende tank 1. Det har senere vist seg at utslippet var på omtrent 28000 liter olje.

 

Fulgte oppryddingen
Da utslippet ble oppdaget ble Kystverket varslet umiddelbart. Kystverket påla Sporveien AS å fremlegge en plan for oppryddingsarbeidet. Kystverket førte tilsyn på utslippsstedet kort tid etter. På daværende tidspunkt var de forurensede masser rundt kilden fjernet og det pågikk arbeid med å erstatte disse. Det var stadig synlig oljefilm på overflaten av elvevannet som rant ut i Kongshavn/Sørhavna. Vi førte også tilsyn med oppryddingsarbeidet så lenge det pågikk.

Stor fare for miljøskade
Utslippet var av et så stort volum og med så stor spredning at Kystverket mente det var fare for stor miljøskade. I nærhet til utløpet til Alnaelva ligger flere sårbare naturområder, som Bleikøya og Hovedøya naturreservat som er viktige områder for sjøfugl. Oljen kunne være skadelig for sjøfugl.

- Selv om fyringsoljen som lakk ut er en lett oljetype nedbrytbar i vann, har den langtidsvirkninger for marint liv, forklarer Birgitte Brockstedt Kvamme, rådgiver i miljø- og planleggingsseksjonen i Kystverkets beredskapssenter.
- Oljen siver også lett ut i grunnvannet, og kan slik gjøre stor miljøskade.

Som resultat av utslippet måtte fire badestrender rundt Sørenga; et av Oslos mest populære badesteder, stenge. Arbeidet med Follobanen måtte også midlertidig innstilles.  

Får konsekvenser
- Her har de opptrådt uaktsomt. Vi ser alvorlig på hendelsen, kommenterer beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly.
- Derfor anmeldte vi Sporveien for brudd på forurensningsloven.

Det samme gjorde Miljødirektoratet, Naturvernforbundet, Norges Miljøvernforbund og Bellona. Sporveien AS har nå mottatt et forelegg på 1 MNOK fra Oslo politidistrikt. Forelegget er vedtatt av Sporveien AS.

- Vi er fornøyde med at uhellet får konsekvenser. Boten er betydelig sammenlignet med andre forurensingssaker, sier Ly.
- Med det gir myndighetene et klart signal om at denne typen miljøskade ikke tas lett på. Forhåpentligvis kan boten virke avskrekkende og sørge for at private selskaper skjerper vedlikeholdet sitt og oppgrader sin egen kompetanse og sine egne rutiner for å forhindre at lignende situasjoner i å skje igjen. 

Vår egen sak om utslippet i 2018
Flere NRK-saker med video mai 2018

Nyhetssak fra NRK om boten

Siste nytt