Publisert: , Oppdatert:

Bidrar i forprosjekt for beregning av CO2-utslipp til sjøs

FreiXchange har fått støtte fra Innovasjon Norge til å videreutvikle en ny metode som beregner CO2-utslipp for skipstrafikken. Kystverket bidrar som støttespiller i innovasjonsarbeidet for grønnere skipsfart.   

Illustrasjonsbilde.

‒ Konseptet til FreiXchange virker spennende. Hvis forprosjektet munner ut i en metode som bedre og mer effektivt kan beregne CO2-utslipp fra alle typer fartøy under seilas fra havn til havn, kan dette bli et viktig verktøy som kan bidra til at sjøtransporten tar i bruk ny teknologi for å redusere sektorens klimagassutslipp, sier avdelingsleder Jon Leon Ervik for Senter for los og VTS i Kystverket.

Kystverket og flere norske havner benytter i dag et internasjonalt scoresystem (Environmental Ship Index) til å gi avgiftsrabatter knyttet til utslipp av NOx, SOx og CO2. Scoren mangler i dag element for beregning og sammenligning av skipenes faktiske CO2-utslipp. Som en potensiell fremtidig bruker av metodikken for beregning av CO2-utslipp i miljødifferensiering av avgifter, vil Kystverket bidra med innspill til brukerbehov og krav til praktiske løsninger under forprosjektet.

‒ En forbedret og målrettet CO2-basert avgiftsberegning kan bli et nyttig virkemiddel for Kystverket, da skipets miljøvennlige profil er en viktig faktor for hvordan vi differensierer avgifter for skipsfarten i våre forslag til avgifter, opplyser Ervik.

Integrerer AIS-data fra Kystverket

FreiXchange sin metode for utregning av CO2-utslipp bygger på de samme prinsippene som EU og IMO bruker, men er samtidig knyttet til live AIS-data fra Kystverket som registrerer skipsbevegelser. AIS-data kan gjøre det mulig å beregne CO2-utslipp fra skip til enhver tid, og estimere hele flåtens utslipp, eller zoome inn på enkeltskip, havner eller segmenter.

‒ Vår løsning tar både hensyn til skipets tekniske utforming og operasjonsmønster. Brukt i dette prosjektet er målet å gi hvert skips havneanløp et unikt, men sammenliknbart tall for sitt CO2 avtrykk, sier Sigmund Kyvik, administrerende direktør i FreiXchange. 

‒ Det å kunne sammenlikne utslipp fra enkeltskip er viktig for å skape en felles forståelse av CO2-utslipp fra shippingindustrien. Større åpenhet og felles forståelse gjør det enklere for hele verdikjeder å dra i samme retning, mot en grønnere skipsfart. Samarbeidet med Kystverket er et godt eksempel på at forskjellige aktører i verdikjeden kan bidra til å redusere CO2, legger Kyvik til.

Siste nytt