Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Endrer fyrlykter på Haugalandet

Kystverket gjør store endringer på fyrlykter langs hele kysten. Nå er arbeidet godt i gang på Haugalandet der om lag 40 fyrlykter, såkalte sektorlykter, skal oppgraderes. På alle lyktene blir sektorer endret fra norsk til internasjonal standard.

Flere nye sektorlykter er allerede satt opp i innseilingen til Haugesund. Sektorene på de nye lyktene er skjermet etter internasjonal standard.

Se video fra arbeidet

Sektorlykter brukes til sikker navigasjon langs kysten. Fargene hvit, rød og grønn brukes for å skille sektorene fra hverandre. Rød og grønn farge stilles inn for å varsle om hindringer i farvannet, mens hvit farge vanligvis signaliserer trygt farvann. Fyrlykter som i dag er skjermet etter norsk standard krever at sjøfarere må tolke sektorer ulikt etter hvor de seiler i farvannet.

– Overgangen til internasjonal standard vil gjøre det enklere for alle å bruke sektorveiledningen som fyrlyktene gir uten å ha spesiell farvannskunnskap. Sjøfarende bruker mindre kapasitet til å tolke lyktene, og det reduserer risikoen for å gjøre feil, forklarer avdelingsingeniør Stian Revheim Sund i Kystverket.

Endrer fyrlykter langs hele kysten
Endringer på fyrlykter på Haugalandet er en del av et større nasjonalt arbeid. Innen 2025 skal om lag 1900 fyrlykter langs hele kysten skjermes om til standarden som er definert av den internasjonale organisasjonen IALA (International Association of Lighthouse Authorities). Omleggingen skal bidra til økt sjøsikkerhet for sjøfarere. I forbindelse med omleggingen til ny standard på sektorer må seilende være ekstra påpasselig med å oppdatere kartene om bord.

Se Kystverkets kartløsning for oversikt over planlagt arbeid - planlagt arbeid er markert med røde linjer i kartet. Når arbeidet er fullført, endrer linjene farge til grønn. 

Prinsippet for IALA-standarden er at når en sjøfarer stevner mot en fyrlykt i hvit sektor, skal sektoren på styrbord side være grønn, og sektoren på babord side skal være rød. Dette gjelder uansett hvilken himmelretning man kommer fra.

En omfattende prosess
De neste ukene skal fyrlykter på Haugalandet moderniseres eller erstattes med nye, mer moderne sektorlykter. Etterpå skal lyktene skjermes, en arbeidsprosess som utføres på fyrlykter og fyrstasjoner som har to eller flere sektorer av fargene hvit, rød, grønn. Formålet med skjerming er sikre at sektorgrenser ligger korrekt med tanke på de farer de er ment å skjerme mot.

De fleste av de nye sektorlyktene er 100 prosent driftet av solceller. De er mer miljøvennlige og driftssikre, og er laget i vedlikeholdsfri kompositt. Lyktene kan fjernovervåkes og er utstyrt med LED-lyskilde som krever mye mindre energi enn tradisjonelle lyskilder.

Se video fra montering av fundament til nye sektorlykter 

Fakta

Arbeid på Haugalandet og omegn:

 • De siste ukene har Kystverket utført arbeid på fyrlykter i Ålfjorden, Åkrafjorden, Hardangerfjorden og Sunnhordland.
 • Mange fyrlykter blir modernisert. Det vil si at selve fyrlykta blir stående og kun innvendige lyskilder blir fornyet.
 • To fyrlykter skal fjernes utenfor Haugesund. En av fyrlyktene som har stått på Røvær, er allerede erstattet med fire lanterner.
 • Fire nye moderne sektorlykter av typen Litus Lux blir satt opp på Kråkene nordvest for Vibrandsøy, Jarstein nord for Syre på Karmøy, på nordsiden av Kvaløy og ved innseilingen til Feøy fra sør. I tillegg blir det satt opp en mindre moderne fyrlykt, Litus mini, ved Kalven på sørsiden av Utsira. 
 • Alle fyrlyktene skal over på standarden som er definert av den internasjonale maritime organisasjonen IALA (International Association of Lighthouse Authorities).

Fakta om sektorlykter (fyrlykter):

 • Sektorer brukes i dag hovedsakelig på to typer navigasjonsmerker, fyr og fyrlykter.
 • På verdensbasis har Norge den mest utbredte bruk av sektorlykter, med i overkant av 1900 sektorlykter. Disse er viktige for sikker navigasjon langs kysten.
 • Sektorlykter har vært i bruk i Norge i over hundre år, de første lykter ble installert sent på 1800-tallet.
 • Sektorlykter kan dekke store arealer og de kan angi stevnepunkt i mange retninger, samt markere farer i andre sektorer. Sektorskiller angir stedlinjer for navigatøren, noe som er unikt for sektorlykter.
 • Les mer om fyrlyktas historie

Ny generasjons fyrlykt:

 • Litus Lux og Litus Mini er de nye typene fyrlykter som er utviklet av Kystverket.
 • Dette er solcelledrevet sektorlykter som er bygget i vedlikeholdsfritt komposittmateriale.
 • Solcellepaneler er integrert i lykta, og stor batteribank gir store kraftreserver. Dette gjør tilførsel via sjøkabel eller luftstrekk unødvendig.
 • Lanternen har LED-basert lyskilde som gir klarere grønt, rødt og hvitt lys enn gamle fyrlykter.
 • Lyskilden har integrert fotocelle og GPS-synkronisering som gir fjernovervåking og varsling om teknisk feil.

Siste nytt