Publisert: , Oppdatert:
- Anne Søyset

Ønsker tilbakemelding om hvordan vi har håndtert koronasituasjonen

Kystverket skal evaluere hvordan vi har håndtert koronasituasjonen innenfor våre ansvarsområder. I den forbindelse ønsker vi å få brukernes tilbakemelding gjennom en brukerundersøkelse.

Undersøkelsen omhandler fem tema, der respondentene kan komme med kommentarer under hver del. Vi ønsker tilbakemelding fra relevante brukere av våre tjenester, samarbeidspartnere og andre interessenter.

Det tar ca. 15 min å besvare undersøkelsen. Her kan du gi dine tilbakemeldinger til Kystverket. Svarfrist er 4. november 2020.

Siste nytt