Publisert: , Oppdatert:

Høring av ny sjøtrafikkforskrift

Forslag til ny sjøtrafikkforskrift er nå på høring. Dagens forskrift ble gitt med hjemmel i den forrige havne- og farvannsloven av 2009. Ny havne- og farvannslov trådte i kraft 1. januar 2020. For å markere at sjøtrafikkforskriften er gitt med hjemmel i den nye loven, foreslås en ny forskrift istedenfor en endringsforskrift.

De største endringene er: 
  • Justering av tjenesteområdet til Fedje sjøtrafikksentral i øst ved Kleppestø. 
  • Krav om at all kommunikasjon i tjenesteområdene til sjøtrafikksentralene skal skje på engelsk for fartøy over 500 BT. 
  • Nytt tjenesteområde og seilingsregler på strekningen Florø-Måløy, blant annet regulering av Skatestraumen, Måløysundet, innseilingen til Gulen og farvannet øst for Nordre Nærøya.
  • Nye bestemmelser som gjelder fartøy som skal ankre i Ofotfjorden, Herjangfjorden eller Narvikbukta, blant annet regler om tildeling av ankringsplass. 
For oversikt over alle endringene, se høringsnotatet. 

Høringsnotat
Forslag til ny forskrift
Forslag til endringsforskrift dybdebegrensninger
Tillegg til høring av forslag til ny sjøtrafikkforskrift

Høringsinnspill sendes til Kystverket digitalt (org.nr. 874783242), på e-post til post@kystverket.no eller ved ordinær post. Alle som ønsker det kan gi innspill til høringen. 

Høringsfristen er 4. desember 2020. 

Vi ber om at høringsinnspill merkes med Kystverkets referanse 2020/7613. 

Se også Endringer i Sjøtrafikkforskriften for seilas inn til Fredrikstad

Siste nytt