Publisert: , Oppdatert:
- Lill Therese Opsahl Haugen

Øvde på oljevern med Sverige og Danmark

Fly, droner, lenser, nye digitale metoder og en rekke fartøy fra både inn og utland jobbet sammen for å stoppe oljeforurensning etter en tenkt grunnstøting i Drammensfjorden 23. september.

OLJEVERN med smittevern: – For å opprettholde en god beredskap mot akutt forurensing er det viktig å øve. Selv om verden står midt i en pandemi. Fordi ingen vet hvor lenge denne situasjonen vil vare, eller når neste store hendelse med akutt forurensning oppstår, sier aksjonsleder Rune Bergstrøm i Kystverkets beredskapsavdeling i Horten.

En rekke fartøy var i Horten og Holmestrand på den årlige nordiske oljevernøvelsen 21. – 24. september. Svenskene og danskene kom også - men måtte på grunn av smittevernhensyn holde seg på egne fartøy.

Kystverkets beredskapsavdeling og beredskapssenter i Horten var i år vertskap for «Øvelse Nordisk», som går på rundgang mellom Norge, Sverige og Danmark. Øvelsen går i regi av Københavnavtalen, hvor vi kan anmode om bistand fra Sverige og Danmark, og forplikter oss å hjelpe ved større ulykker med utslipp. Øvelsen var nedskalert på land grunn av covid-19-situasjonen, og nødvendige smitteverntiltak iverksatt for en trygg gjennomføring.

Besøk fra Sverige og Danmark
Hensikten med den nordiske øvelsen er å forbedre samarbeid mellom nasjonale og internasjonale aktører i en statlig aksjon mot akutt forurensning i Oslofjorden. Den svenske Kustbevakningen og Danske Søvernet stilte med sine fartøy og utførte operasjoner til sjøs, sammen med Kystvakten og Kystverkets oljevernfartøy. Ingen land i verden har nok oljevernutstyr for å kunne håndtere de aller største ulykkene. Bistand fra andre land er derfor helt nødvendig i slike situasjoner. For at det skal fungere om det skjer en slik hendelse, må det jevnlig øves.  

–Under normale omstendigheter ville fartøy fra Sverige og Danmark ha ligget ved kai og mannskapet ha gått i land. Men som en del av smitteverntiltakene ble danske og svenske mannskaper værende på sjøen under hele øvelsen, og kun norske mannskaper fikk gå i land, sier Bergstrøm.

Tester nye digitale metoder
Utgangspunktet for øvelsen var et tenkt uhell med oljeutslipp fra et fartøy som har grunnstøtt. Hendelsen inntraff i Drammensfjorden, og i områder med høy sårbarhet for fauna, fisk og fugl.

–Mannskapene som deltok øvde på å fange opp så mye olje som mulig. Heldigvis var dette kun en øvelse, men gjør alt som om det ville vært en reell situasjon. Covis-19-situasjonen krever en rekke nye tiltak og nye måter å samhandle på, som nettbaserte aksjonsledelse via Skype. Dette er noe av det vi denne uken øvde på sammen med IUA (Interkommunale utvalg mot akutt forurensning) og våre nordiske naboer, sier Bergstrøm.

Fartøy, fly og droner
Kystvakten stilte med to fartøy, Kystverket med OV Ryvingen og Struten, LN-KYV (Overvåkningsflyet) samt rekke mindre fartøy, materiell og innsatsstyrker fra Kystverkets depoter.

–Dette var en fullskalaøvelse hvor IUA deltok og gav interkommunal bistand under en akutt oljeforurensnings situasjon som staten ved Kystverket leder. Øvelsen er en samvirkeøvelse på operasjonelt og taktisk nivå, og gjennomføres som kombinert feltøvelse på sjø/land og stabsøvelse, sier Bergstrøm.

– Å være godt forberedt er helt avgjørende for å unngå/redusere skade på miljøet når en akutt forurensningssituasjon oppstår. En del av dette er å sørge for at ressursene finner hverandre og samarbeider godt når uhellet først er ute, sier han.

Se video fra øvelsen:

Kystverkets beredskapsavdeling og Beredskapssenteret er lokalisert i Horten og ivaretar statens ansvar for beredskap mot akutt forurensning. Kystverket har ansvaret for å koordinere statlig, kommunal og privat beredskap i et nasjonalt beredskapssystem.

 

Siste nytt