Publisert: , Oppdatert:

Kystverket overtar SOMMs ansvar innen oljevern

Endringene trer i kraft 1. januar 2022. 

Regjeringen vil videreutvikle arbeidet mot marin forsøpling og har besluttet at Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) i Svolvær skal bli et nasjonalt senter dedikert til dette arbeidet. Senterets ansvar innen oljevern skal overføres til Kystverket.

Les mer på regjeringens nettsider

Siste nytt