Publisert: , Oppdatert:

Høring: Forskrift om Krigsnavigasjonstjenesten

Kystverket har på vegne av Samferdselsdepartementet sendt på høring utkast til forskrift om Kystverkets støtte til Forsvaret ved kriser og i krig (Krigsnavigasjonstjenesten ). Fristen for høringssvar er 14. mai

På vegne av Samferdselsdepartementet har Kystverket nå sendt utkast til forskrift om Kystverkets støtte til Forsvaret ved kriser og i krig (forskrift om Krigsnavigasjonstjenesten) på høring. Utkastet baserer seg på en sammenslåing og oppdatering av forskrift for lostjenesten ved beredskap/krig av 25. juli 1986 og forskrift om direktiv for fyr- og merketjenesten ved beredskap og i krig av 6. oktober 1989. I tillegg er noen elementer lagt til og oppdatert i forbindelse med den nye havne- og farvannsloven av 21. juni 2019.

Høringsbrevet, selve utkastet til forskrift og liste over mottakere av høringen ligger vedlagt. 

Merknader kan sendes til post@kystverket.no
eller per post til Kystverket, Serviceboks 1502, 6025 Ålesund.

Vennligst merk svaret med vår referanse 2021/2382. Frist for høringssvar er 14. mai.

For ordens skyld nevnes at høringen er åpen også for andre enn de som står oppført på høringslisten.

Spørsmål i saken kan rettes til
Kjetil Borhaug 
tlf 900 86 380
e-post: kjetil.borhaug@kystverket.no.

Fakta

Siste nytt