Publisert: , Oppdatert:
- Lill Therese Opsahl Haugen

Podkast: Teknologi og mennesket som "sensor"

Hør Odd Sveinung Hareide fortelle om lostjenesta, innovasjon og digitalisering i Kystverket.

I samtale Silvija Seres i Lørn.tech fortel Odd Sveinung Hareide om lostenesta, digitalisering og FoU i Kystverket, samt det innovative arbeidet Kystverket skal gjere for å beskytte navigasjonsverkty mot sabotasje og andre uønska hendingar.

Kystverket fikk i fjor 8,5 millioner kroner i støtte frå Innovasjon Norge, for å sikre satellittsignal i navigasjon mot sabotasje og andre forstyrrande faktorar.

− Losen får tilgang til stadig meir avanserte digitale navigasjonsverktøy, men det er framleis viktig å "sjå ut vinduet". Det er ikkje alltid kartet stemmer med røynda. Teknologi kan også svikte eller vere unøyaktig. Samspelet mellom ny teknologi og menneskelege eigenskapar er eit svært spennande område, som blir stadig viktigare, sier Odd Sveinung Hareide i lostenesta.

Hør podkast nummer to frå Kystverket her 

Innovasjonspartnerskap

Kystverket var ein av vinnarene i Innovasjon Norge si konkurranse om innovasjonspartnerskap i fjor. Gjennom utvikling av bærbar sensorteknologi ynskjer lostenesta  å auka sjøsikkerheten ved å gjere GNSS-signal (Global Navigation Satellite System) i navigasjonsverktøy meir pålitelige.

– I tillegg til losens fagkompetanse og omfattande lokalkompetanse vert det brukt digitale støtteverktøy med GNSS-signaler. Systema er effektive, men blir også utsett for faktorer som kan påvirke nøyaktigheten, sier Odd Sveinung Hareide, rådgjevar og prosjektleder i lostjenesten.

Dei nye støtteverktøya for lostjenesten skal både kunne kompensere for manglende pålitelighet, og i tillegg varsle losen og andre etater/sjøfarende om interferens.

Hovedmålet er å øke sjøsikkerheten ved å utvikle et portabelt støtteverktøy som er tilpassa lostjenesta sine behov, fortel Hareide.

Siste nytt