Publisert: , Oppdatert:

Brann i batteribåten Brim

Torsdag 11. mars oppsto det en brann i hybridbåten Brim, grunnet varmgang i båtens batteri. Kystverket bidro til håndteringen.

Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Samme kveld som brannen oppsto ble båten slept inn til Vallø i Tønsberg.

Det var Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) som ledet håndteringen. 

For å yte bistand til skip ved ulykker i rom sjø har staten ved DSB inngått avtale med syv brannvesen med særlig kompetanse og trening for bistand til skip. Disse styrkene kalles Redningsinnsats til Sjøs - RITS. Kystverket har i tillegg en egen avtale med Oslo brann- og redningsetat og Bergen brannvesen om bruk av deres RITS-styrker som RITS-kjemikaliestyrken. Disse trenes av Kystverket, og bidrar til å ivareta beredskapen mot kjemikalieuhell på skip. Etter bistandsanmodning fra VIB, formidlet Kystverket denne spesialtrente styrken til håndteringen av Brim. I tillegg bidro vi med rådgivning og utstyr, blant annet med oljelenser som ble lagt rundt fartøyet. Disse lå der i tilfelle forurensning, og fungerte i tillegg som avstandsbarriere.

Vil skje igjen

Stadig flere fartøy bruker batteripakker som energikilder, noe som betyr at vi kommer til å se flere av denne typen hendelser fremover. Derfor er det mye god erfaring å høste fra hendelser som denne. Det ble blant annet brukt nitrogen for å kjøle og fortrenge de eksplosive gassene. Det er så vidt vi vet ikke blitt gjort før, og det fungerte svært godt på Brim.

Siste nytt