Publisert: , Oppdatert:
- Lill Therese Opsahl Haugen

Nasjonal beredskapsplan - revidert

Den nasjonale beredskapsplanen forteller hvilket ansvar og roller de ulike beredskapsaktørene har ved en hendelse som medfører akutt forurensning. Her er redivert utgave av planen fra 2015. 

Nasjonal beredskapsplan mot akutt forurensning – revidert utgave 2020.

Kystverket er forurensningsmyndighet ved akutt forurensning og skal i medhold av forurensningslovens §43 tredje ledd koordinere privat, kommunal og statlig beredskap i et nasjonal beredskapssystem.

Sammen med en rekke etater, institusjoner og ulike kompetansemiljøer skal Kystverket sørge for at en uønsket hendelse med akutt forurensning blir håndtert til beste for miljøet.

Last ned den reviderte beredskapsplanen

Den nasjonale planen bygger på Kystverkets og medvirkende samvirkeaktørers erfaringer fra de siste statlige aksjoner mot akutt forurensning der behovet for en overbygning over egen sektors beredskapsplan ble tydelig.

Les mer om Nasjonal beredskapsplan mot akutt forurensning 

Siste nytt