Publisert: , Oppdatert:

Tildelingsbrev og instruks til Kystverket

Tildelingsbrevet trekker opp målene for Kystverkets virksomhet, herunder delmål/resultatmål, samt prioriteringer og krav til kommende budsjettår. Kystverkets tildelingsbrev kommer fra Samferdselsdepartementet. Formålet med instruksen er å klargjøre myndighet og ansvar mellom Samferdselsdepartementet og Kystverket. Instruksen inneholder også tillegg og presiseringer til reglement for økonomistyring i staten som gjelder for Kystverket.

Instruks for Kystverket med virkning fra 1.7.2020

Statsbudsjettet 2020: Tildelingsbrev til Kystverket

 

Tidlegare tildelingsbrev:

Siste nytt