Publisert: , Oppdatert:

Tildelingsbrev til Kystverket

Tildelingsbrevet trekker opp målene for Kystverkets virksomhet, herunder delmål/resultatmål, samt prioriteringer og krav til kommende budsjettår. Kystverkets tildelingsbrev kommer fra Samferdselsdepartementet.

Statsbudsjettet 2019: Tildelingsbrev til Kystverket

 

Tidlegare tildelingsbrev:

Siste nytt