Høyringar

Her samlar vi Kystverkets høyringar. Aktuelle høyringar listes på denne sida, medan tidlegare høyringar kan spores opp ved hjelp av globalt søk.

Nyhetsliste

Høring om endringer i sjøtrafikkforskriften

På vegne av Samferdselsdepartementet sender Kystverket på høring forslag til endringer i sjøtrafikkforskriften. Endringene skal tre i kraft 1. juni 2021 og inkluderer endringer i rutetiltakene i norsk økonomisk sone og etablering av Kinn tjenesteområde med tilhørende seilingsregler.

Siste nytt