Status 2016 omhandler temaene skipstrafikk, godstransport og klima, og inneholder artikler om bl.a. alderssammensetning av flåten, rutetilbudet langs norskekysten og klimagassutslipp. Rapporten er bygget opp som en samling av fagartikler, og er utarbeidet i samarbeid med Shortsea Promotion Center Norge, Fraktefartøyenes Rederiforening og Norsk Havneforening.

Om Status

Artikkelsamlingene i Status-serien sammenfatter rapporter eller andre arbeider som pågår eller er avsluttet den siste tiden. Artikkelsamlingen er dette ment å gi en pekepinn på hva som er status i dag. Hva viser utviklingen, hva er utfordringene og hvor er kunnskapshullene? Tema vil endre seg litt år for år, men vil alltid dreie seg rundt spørsmål knyttet til skipstrafikk, enten i form av godstransport, havn, utslipp, aktørbildet etc. Noen av artiklene går igjen år for år, for å oppdatere tallgrunnlag og lage bedre tidsserier.