Publisert: , Oppdatert:

Program

Innovasjonskonferansen e-nav.no2015 finner sted 5. og 6. mai på konferansesenteret til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Maridalsveien 29, 0175 Oslo.

  

DAG 1 - TIRSDAG 5. MAI 

09:00-09:30

Registrering
Åpen utstilling

Konferansierer:
JOHN ERIK HAGEN og MARIANNE STØREN BERG
09:30-09:35 Velkommen til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo OLE GUSTAVSEN, rektor
09:35-09:50 Målsetting med årets konferanse. E-navigasjon fra internasjonal visjon til norsk verdiskaping. JOHN ERIK HAGEN, Kystverket
  FRA VISJON TIL VERDISKAPING
09:50-10:20 Innovasjon og konkurranseevne i Maritim strategi OLE TRELLEVIK, Stortingsrepresentant, medlem i Næringskomiteen
10:20-10:35 Norge som flaggstat, hvordan dra fordel av e-navigasjonskonseptet? OLAV AKSELSEN, Sjøfartsdirektør
10:35-10:50 E-nav i praksis? GISLE STAVA, Kaptein Bastøy Fosen og MARSEC-XL
10:50-11:05 La oss bestemme oss for å selge norske e-navigasjonsløsninger i hele verden MARIANNE STØREN BERG, koordinator e-nav.no/Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
11:05-11:20  Innovasjonspotensialet for fremtidens logistikkløsninger JARLE HAUGE, Kystverket

11:20-11:30

Spørsmål

 

11:30-11:50

Pause med forfriskninger

 

 

HARMONISERT OG BRUKERVENNLIG BRODESIGN

11:50-12:05 Hvordan møtes e-navigasjon ved design og bygging av skip? ROAR KJÆRSTAD, Ulstein
12:05-12:20 Effektiv innovasjon med felles grensesnittplattform for e-navigasjon KJETIL NORDBY, Ocean Industries Concept Lab ved AHO
12:20-12:35 Nytt regelverk for alarmer (BAM) – fremtidens løsninger ROGER LAURITSEN, DNV GL
12:35-12:50 Felles økosystem for applikasjoner for skip, en ny forretningsmulighet? GEIR TENNFJORD, Vard
12:50-13:00 Spørsmål  
13:00-14:00 Lunsj  
  PÅLITELIG BROUTSTYR OG NAVIGASJONSINFORMASJON
14:00-14:15 Hva kan hindre ulykker? FENNA VAN DE MERWE, DNV GL
14:15-14:30 Treg informasjonsflyt skaper farlige situasjoner JOHN KÅRE KLIPPEN, Jeppesen
14:30-14:45 Sårbarhet ved bruk av globale satellittnavigasjonssystemer ODD SVEINUNG HAREIDE, Sjøforsvarets Navigasjonskompetansesenter
14:45-14:55 Spørsmål  
14:55-15:15 Pause med forfriskninger  
  STANDARDISERT OG AUTOMATISERT SKIPSRAPPORTERING
15:15-15:30 Fremtidens informasjonsløsninger for effektive havner ANNE SIGRID HAMRAN,
Oslo havn
15:30-15:45 Fra land til sjø - hvordan
e-navigasjon kan bidra
TROND HOVLAND, ITS NORWAY
15:45-16:00 Spørsmål  
16:00-16:15 Pause med forfriskninger  
  INTEGRERING AV INFORMASJON I GRAFISKE GRENSESNITT
16:15-16:30 Ett e-navigasjonsdisplay? SVEIN DAVID MEDHAUG, Sjøfartsdirektoratet
16:30-16:45 Hvordan vri krav til gevinst? BJØRN HJØLLO, Green safe ship, Navtor
16:45- 17:00 Forbedret brukergrensesnitt ved innføring av ny teknologi THOMAS PORATHE, NTNU
17:00-17:15 Design på menneskets premisser SIGRUN LURÅS, DNV GL/AHO
17:15-17:25 Spørsmål  
17:25-18:30 Forfriskninger  
18:30  Konferansemiddag  
     
 

DAG 2 - ONSDAG 6. MAI

08:30-09:00  Kaffe og utstilling  
  EFFEKTIV OG SIKKER TRANSPORTKJEDE 
09:00-09:30 Forenkling og digitalisering av transportkjeden TOM CATO KARLSEN, Statssekretær i Samferdselsdepartementet
09:30-09:45 Hvilke fordeler har maritim industri av "Big Data"? GUNNAR JOHANSSON, IBM Public Sector Nordic
 09:45-10:00 Kartverkets rolle i
e-navigasjonsarbeidet
EVERT FLIER, Kartverket
10:00-10:10 Spørsmål   
10:10-10:30 Pause med forfriskninger  
  LANDBASERTE TJENESTER
10:30-10:45 Composite Radar Picture CARL MAGNE RUSTAND, Kongsberg Maritime
10:45-11:00 eFarled 2020 KNUT TORSETHAUGEN, SINTEF fiskeri og havbruk (MAROFF)
11:00-11:15 Landbaserte støttesystemer for monitorering av skipsutstyr STEINAR LÅG, DNV GL (NFR)
11:15-11:30 Fremtidige informasjonstjenester fra land JON LEON ERVIK, Kystverket, Sesame-prosjektet
11:30-11:45 Praktisk implementering av dataflyt til fiskeriflåten EIVIND RINDE, BarentsWatch
11:45-11:55 Spørsmål  
11:55-12:15 Pause med forfriskninger  
  HVOR GÅR VI VIDERE?
12:15-12:30 Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord – veien videre? TURID STEMRE, Sjøfartsdirektoratet
12:30-12:45 EU: e-Maritime og Ship og the future ØRNULF RØDSETH, Marintek
12:45-13:00 Først ut å sette standarden – startskuddet har gått JOHN ERIK HAGEN, Kystverket
13:00-14:00 Lunsj  

 

Relaterte dokumenter

Siste nytt