Publisert: , Oppdatert:
- Solveig Moe Frøland

Kystverket si leiargruppe

(Klikk på namn for kontaktinformasjon. Fleire og større bilete finn du på Kystverket si Flickr-side.)

   

  Per Jan Osdal
  Kystdirektør

Avdelingsdirektørar

  Sven Martin Tønnessen 
  Avdelingsdirektør
  Kystforvaltningsavdelinga 

  Arve Dimmen
  Avdelingsdirektør
  Sjøsikkerheitsavdelinga

  Johan Marius Ly
  Avdelingsdirektør
  Beredskapsavdelinga

Stabsdirektørar

  Anne Gunn Mostad
  Stabsdirektør
  HR-stab

  Solveig Moe Frøland 
  Stabsdirektør
  Kommunikasjon og samfunnskontakt

  Lidvard Måseide
  Stabsdirektør
  Interne tjenester

Regiondirektørar og driftseiningsleiarar

 

  Harald Andreassen 
  Regiondirektør
  Kystverket Sørøst

  John Erik Hagen
  Regiondirektør
  Kystverket Vest

  Harald Tronstad
  Regiondirektør
  Kystverket Midt-Norge

 

  Fridtjof Wangsvik
  Regiondirektør
  Kystverket Nordland

 

  Jan Morten Hansen 
  Regiondirektør
  Kystverket Troms og Finnmark

 

  Erik Freberg Blom  
  Losdirektør
  Kystverket lostjenesten

 

  Trond Røren 
  Daglig leder
  Kystverket Rederi

Siste nytt