Publisert: , Oppdatert:
- Solveig Moe Frøland

Kystverkets mål og visjon

Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste.

Det overordnede målet for den nasjonale transportpolitikken er et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Målet for statlig beredskap mot akutt forurensning er å forhindre og begrense miljøskade ved akutt forurensning i norske havområder eller på norsk territorium.

Kystverket har fire hovedmål som støtter opp om de nasjonale målene:

1. Fremkommelighet
Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet 

2. Transportsikkerhet
Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen.

3. Klima og miljø
Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og redusere andre negative miljøkonsekvenser.

4. Beredskap mot akutt forurensning
Forhindre og begrense miljøskade ved akutt forurensning, eller fare for akutt forurensning.

 

Siste nytt