Publisert: , Oppdatert:
- Solveig Moe Frøland

Kystverkets organisering

Kystverket vert leia av Kystdirektøren, og hovudkontoret er øvste styringsorgan i etaten. Regionane utfører operative oppgåver og fellesoppgåver på vegne av Kystdirektøren. Kystverkets reiarlag er ein intern entreprenør og inngår i den statlege beredskapen mot akutt forureining.

Last ned Kystverkets organisasjonskart her:

Kystverket har ni driftseiningar – fem regionar, reiarlaget, lostenesta, beredskapssenteret og hovudkontoret. Etaten har om lag 50 operative einingar. Til saman har Kystverket om lag 1000 medarbeidarar, og av desse er over halvparten i operativ verksemd.

Siste nytt