Publisert: , Oppdatert:
- Solveig Moe Frøland

Kystverkets verdigrunnlag

I Kystverket er vi fremtidsrettet, engasjert og pålitelig.

Fremtidsretta

I Kystverket ser vi fremover, vi søker stadig ny kunnskap, driver kontinuerlig utvikling og er endringsvillige. Vi er dyktige til å se hva som er viktig for brukerne våre og oss selv.

Engasjert

I Kystverket har vi respekt for brukere, samarbeidspartnere og hverandre, vi drar i samme retning og gjør hverandre gode. Vi er stolte av hvem vi er og av hva vi gjør.

Pålitelig

I Kystverket følger vi lover og regler, og er gode rollemodeller til sjøs og på land, vi er sannferdige i vår kommunikasjon og opptrer profesjonelt. Vi setter vår stolthet i å levere det vi skal til riktig tid og med rett kvalitet.

Siste nytt