Publisert: , Oppdatert:
- Harald Borgø

Lospliktig skipstrafikk

Statistikken viser seilas med lospliktige skip fra utlandet til Norge, mellom norske havner og fra Norge til utlandet. I tillegg til disse seilasene vil det være mange seilaser med mindre fartøy som ikke er lospliktig og fartøy som er unntatt fra losplikten, eksempelvis innenriks ferger som går i fast rute.

Lospliktige seilaser

Losoldermannskap

2014

2015

2016

2017

2018

Oslofjorden

12 283

13 805

13 737

14 053

14 301

Skagerrak

16 848

17 803

18 133

19 454

19 319

Rogaland

23 181

23 154

21 457

21 154

22 877

Vestlandet

26 205

24 618

24 137

23 245

24 480

Møre/Trøndelag   

15 126

15 683

14 438

15 417

17 733

Nordland

8404

7 963

8483

9307

10 132

Troms/Finnmark   

8814

8009

8089

8352

9309

Totalt:

110 861

111 035

108 474

110 982

118 151


Losoppdrag

Losoldermannskap

2014

2015

2016

2017 2018

Oslofjorden

6226

6329

6057

6269 6252

Skagerrak

8589

8424

7625

8466 7779

Rogaland

7803

7676

6892

7068 7137

Vestlandet

8589

7835

7472

7813 7378

Møre og Trøndelag

5337

5014

4631

4582 4621

Nordland

3674

3353

3388

3491 3523

Troms og Finnmark   

4209

3315

2846

2714 2852

Totalt:

44 427

41 946

38 911

40 403 39 542


Dispensasjon fra losplikt

Losoldermannskap

2014

2015

2016

2017

2018

Oslofjorden

126

96

89

77

86

Skagerrak

383

154

89

131

121

Rogaland

406

200

205

180

215

Vestlandet

423

159

141

142

155

Møre/Trøndelag

607

419

214

246

252

Nordland

93

111

97

102

105

Troms/Finnmark   

239

303

367

167

240

Totalt:

2277

1442

1202

1045

1174


Seilas med farledsbevis

Losoldermannskap

2014

2015

2016

2017

2018

Oslofjorden

5931

7380 7591 7707 7963

Skagerrak

7876

9225 10 419 10 857 11 419

Rogaland

14 972

15 278 14 360 13 906 15 525

Vestlandet

17 193

16 624

16 524 15 290 16 947

Møre/Trøndelag

9182

10 250

9593 10 589 12 860

Nordland

4637

4499

4998 5714 6504

Troms/Finnmark   

4366

4391

4876 5471 6217

Totalt:

64 157

67 647 68 361 69 534 77 435

Siste nytt