In situ brenning (ISB)

En rapport om In situ brenning (ISB) av oljer er utarbeidet. SINTEF har analysert åtte oljetyper, fire av dem var i tillegg forvitret, og sett på hva som skjer med dem under brenning.

Brenning av olje ble foretatt i et konkalorimeter, en ovn som muliggjør oppsamling av røyk og residue (restolje).

Ved oljeutslipp er mekanisk opptak den foretrukne metode, men det kan være behov for andre verktøy i oljevernberedskapen. I rapporten er det sett på brenning av diesel, hybridoljer og tungolje (IFO 180). Brenning av IFO 180 skiller seg ut, det blir mer sotpartikler og høyere gasskonsentrasjoner enn ved brenning av de andre oljene.

Analysene gir et nyansert bilde av hva som dannes av røykgass, sot og residue etter ISB. Det ble blant annet målt svært små sotpartikler under brenningen. Dette er en kunnskap som trengs for å evt. inkludere brenning i oljevernberedskapen.

Nyhetsliste

Relaterte dokumenter

Siste nytt