Los 300

Vi markerer lostenesta sitt 300-jubileum eitt år på etterskudd, med eit covid-19-tilpassa tokt langs kysten i juni og august 2021.

Lostenesta i Noreg fylte 300 år i 2020. Planen var at dette skulle feirast under fanen LOS 300 gjennom ei rekke arrangement langs heile kysten. Grunna covid-19-situasjonen valde vi å utsette alle planlagde lokale arrangementa til sommaren 2021.

I tråd med gjeldande smitteverntiltak gjennomfører vi i sommar det planlagte toktet langs kysten med museumsskipet M/S Gamle Oksøy. Vi deler bilder og video frå heile seilasen, og du kan også følge skipet undervegs både på web-kamera og på kart.

Det er Kystverket og Kystverksmusea som står bak arrangementa, i samarbeid med ei rekke lokale kystlag, kommunar og frivillige organisasjonar.

Følg oss på facbooksiden Los300 - lostjenesten 300 år!

Les meir om LOS 300 på nettsida www.los300.no

Hør podkast om losen før og no:

 

Nyhetsliste

Fakta

LOS300:
Skip har alltid hatt behov for hjelp til å seile trygt langs kysten vår, og det har i uminnelige tider vært drevet lostjeneste. Allerede i Magnus Lagabøters by- og landslover fra slutten av 1200-tallet står lostjenesten omtalt.

Det var imidlertid først i 1720 at lostjenesten ble organisert gjennom en kongelig forordning, og Losvesenet, som i dag er en del av Kystverket, kan derfor feire tre hundre år i 2020.

I dag er lostjenesten en moderne del av Kystverket, med losstasjoner i Norge og totalt ca. 290 loser i jobb for å gjøre seilingen langs kysten trygg. Tjenesten utfører ca. 45 000 oppdrag på landsbasis pr. år. Hver av Kystverkets regioner har sin losoldermann. Selv om losen i dag råder over mange moderne hjelpemidler, er det fremdeles kompetanse rundt farled og kyst, værforhold og seilingsrutiner som er hovedproduktet som tilbys fra losen og Kystverket.

 

Siste nytt