Publisert: , Oppdatert:

Sjøvettreglene

Forbered deg på at ulykker kan skje - tenk gjennom forskjellige situasjoner og hvordan du bør forholde deg. Behold roen, bli ved båten og tilkall hjelp. Merk deg spesielt punkt 1: Tenk sikkerhet - Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

  1. Tenk sikkerhet - Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
  2. Ta med nødvendig utstyr -  Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
  3. Respekter vær og farvann -  Båten må bare benyttes under egnede forhold.
  4. Følg Sjøveisreglene - Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
  5. Bruk redningsvest eller flyteplagg - Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
  6. Vær uthvilt og edru -  Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
  7. Vis hensyn -  Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Er du i nød - ring 120.

Siste nytt