Publisert: , Oppdatert:

Havne- og farvannsloven på Svalbard

Havne- og farvannsloven ble for første gang gjort gjeldende på Svalbard 1. mai 2008 i en egen forskrift. I forbindelse med at den nye havne- og farvannsloven trådte i kraft 1. januar 2010, er også forskriften som gjør loven gjeldende på Svalbard endret.

Bakgrunnen for å innføre havne- og farvannsloven på Svalbard er å styrke sjøsikkerheten og bedre muligheten til å organisere havnedriften på Svalbard. Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for farvannsforvaltningen på fastlandet. Ved å innføre havne- og farvannsloven på Svalbard etableres et tilsvarende system og regelverk som på fastlandet.

 I den nye forskriften er den tidligere forskriften om posisjonsrapportering for fartøy i farvannene ved Svalbard tatt inn, i tillegg til egne bestemmelser om havnesikring.

Samferdselsdepartementet har utarbeidet en egen veileder til forskrift om havner og farvann på Svalbard. Veiledningen er utarbeidet for den gamle forskriften som innførte havne- og farvannsloven på Svalbard, og gjelder fortsatt så langt den passer.

 

Relaterte dokumenter

Siste nytt