Publisert: , Oppdatert:

Om utforming av lokale forskrifter om anløpsavgift og saksbehandlingsgebyr

Det pågår nå arbeid i kommunene med å utforme lokale forskrifter om anløpsavgift og saksbehandlingsgebyr. Vi vil her prøve å gi en noe mer konkret rettledning i hvordan disse forskriftene skal utarbeides.

Vi har fått en del spørsmål, og ønsker om at vi skal kvalitetssikre eller bistå kommunene faglig i dette arbeidet. Kystverket kan ikke prioritere å kvalitetssikre lokale forskrifter eller svare på høringer til kommunene om dette.

Vi gir først en oversikt over aktuelle regler og hjelpemiddel, så vil vi gi en oversikt over kapittel 6 i veilederen ”forskriftsarbeid for kommuner” med praktisk hjelp i forskriftsarbeidet. Videre har vi laget en liste med aktuelle spørsmål og svar. Denne listen kan utvides etter hvert som vi får inn flere spørsmål.

Vi presiserer at dette kun er en starthjelp til å navigere i ulikt regelverk og veiledninger til forskriftsarbeid. Det kreves i tillegg at dere setter dere inn i regelverk og veiledninger av betydning for forskriftsarbeidet. En oversikt over disse finner du nedenfor.

Siste nytt