Publisert: , Oppdatert:

Sentrale forskrifter

Havne- og farvannsloven er en rammelov som utfylles av sentrale forskrifter. Listen hos Lovdata oppdateres kontinuerlig:

Nedenfor omtales enkelte av forskriftene. For omtale av forskrifter knyttet til anløpsavgift og saksbehandlingsgebyr, se egen fane om "Vederlag, anløpsavgift og saksbehandlingsgebyr".

Siste nytt