Publisert: , Oppdatert:

Veiledning om havne- og farvannsloven

Kystverket har utarbeidet veiledning om lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) som erstatter den tidligere veiledningen.

Veiledningen for den nye havne- og farvannsloven må sees på som en første versjon som vil bli utvidet etter hvert. Denne versjonen er ment for at kommunene eventuelt skal kunne benytte den i sin saksbehandling etter havne- og farvannsloven. Veiledningen vil også fungere som et oppslagsverktøy for brukere forøvrig.

Vi vil arbeide videre med en bedre og mer brukervennlig elektronisk presentasjon.
 
Deler av veiledningen til den gamle havne- og farvannsloven er fortsatt aktuell, og inntil videre kan også den lastes ned her. 

Relaterte dokumenter

Siste nytt