Publisert: , Oppdatert:
- Paul Gustav Nyland

Veileder – Kystverkets planmedvirkning

Kystverket har utarbeidet en egen veileder om planmedvirkning som erstatter veilederen av 2009. Hovedfokuset i veilederen er å synliggjøre Kystverkets roller, interesser og forvaltningsansvar i arealplaner.

Formålet med veilederen er å sikre økt kvalitet og samordning av Kystverkets medvirkning i arealplanlegging. Veilederen tar utgangspunkt i alle de interessene som Kystverket er satt til å ivareta i planmedvirkningen, og den vil dermed også kunne brukes i forbindelse med planer som ikke er forankret i plan- og bygningsloven.

I veilederen klargjøres:

  • Hva som ligger i nasjonale og vesentlig regionale interesser som Kystverket skal ivareta i arealplanleggingen. 
  • Hvordan Kystverket og kommunene kan samarbeide om planløsninger på en god og hensiktsmessig måte når Kystverkets interesser er berørt. 
  • Når Kystverket må gå til innsigelse for å sikre nasjonale og vesentlig regionale interesser.

Relaterte dokumenter

Siste nytt