• E-navigasjonskonferanser

  26.08.2019 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester

  testet ut og innført på nasjonalt og internasjonalt nivå verden over. Årlig blir det arrangert konferanser der maritime myndigheter, interesseorganisasjoner og industri møtes for å diskutere status og siste

 • E-navigasjonskonferanser

  05.03.2020 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester

  testet ut og innført på nasjonalt og internasjonalt nivå verden over. Årlig blir det arrangert konferanser der maritime myndigheter, interesseorganisasjoner og industri møtes for å diskutere status og siste

 • Plangrunnlag - Nasjonal transportplan 2018-2029

  29.02.2016 | Artikkel | News | NTP | Om Kystverket

  Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor har lagt fram sitt felles plangrunnlag til Nasjonal transportplan for årene 2018-2029.