e-navigation

e-navigasjon er en global strategi utviklet i regi av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å legge til rette for digital, automatisk og sømløs utveksling av informasjon mellom skip og mellom skip og myndigheter.

News Slider

Presentasjoner 2017

Last ned presentasjoner fra Innovasjonskonferansen e-nav.no 2017 her

Facts

e-navigasjon i Norge

  • Ulike miljøer innen maritim privat og offentlig sektor samarbeider for å utvikle teoretiske e-navigasjonskonsepter til praktiske og innovative løsninger.
  • På myndighetssiden legger Kystverket og Sjøfartsdirektoratet til rette for praktisk utvikling av nasjonal e-navigasjon.
  • e-navigasjon er et viktig fokusområde i Kystverkets arbeid med å imøtekomme fremtidens utfordringer innen sjøtransport.
  • For Kystverket kan e-navigasjon på sikt være et viktig grunnlag i arbeidet med å digitalisere navigasjonsvarsler, farvannshindringer, farvannsreguleringer og farvannsveiledninger og informasjon om vær, bølger og strømforhold.

Related documents

Latest news