Published: , Updated:

Fakta om e-navigasjon

Digitalisering av maritim informasjon

 • e-navigasjon er en global strategi utviklet i regi av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å legge til rette for digital, automatisk og sømløs utveksling av informasjon mellom skip og mellom skip og myndigheter.

Formål

 • Styrket navigasjonssikkerhet om bord.
 • Økt effektivitet innen sjøtransport.
 • Videreutvikling av et globalt, bærekraftig maritimt transportsystem.

Nytteverdi

 • Smartere, enklere og mer effektiv kommunikasjon
 • Forenklet administrativt arbeid om bord i skip og hos maritime myndigheter.
 • Tidsbesparelser og økt effektivitet gjennom forenklet digital tilgang på informasjon.
 • Økt brukervennlighet og kunnskap om maritimt utstyr og systemer.
 • Styrket situasjonsforståelse og navigasjonssikkerhet.
 • Mindre byråkrati.
 • Redusert ulykkesrisiko

e-navigasjon i Norge

 • Ulike miljøer innen maritim privat og offentlig sektor samarbeider for å utvikle teoretiske e-navigasjonskonsepter til praktiske og innovative løsninger.
 • På myndighetssiden legger Kystverket og Sjøfartsdirektoratet til rette for praktisk utvikling av nasjonal e-navigasjon. 
 • e-navigasjon er et viktig fokusområde i Kystverkets arbeid med å imøtekomme fremtidens utfordringer innen sjøtransport.
 • For Kystverket kan e-navigasjon på sikt være et viktig grunnlag i arbeidet med å digitalisere navigasjonsvarsler, farvannshindringer, farvannsreguleringer og farvannsveiledninger og informasjon om vær, bølger og strømforhold.

IMOs rolle

 • FNs sjøfartsorganisasjon IMO koordinerer den internasjonale reguleringen av e-navigasjon.
 • IMOs strategiske implementeringsplan gir et rammeverk og veikart for hvordan nasjonale myndigheter, maritim industri og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt kan videreutvikle praktiske e-navigasjonsløsninger.
 • I 2014 godkjente IMO en strategisk implementeringsplan for e-navigasjon, som legger opp til at fem definerte e-navigasjonsløsninger skal innføres globalt i perioden 2016 til 2019:
  1. Forbedret, harmonisert og brukervennlig brodesign.

  2. Standardisert og automatisk skipsrapportering.

  3. Forbedret pålitelighet, fleksibilitet og integritet av broutstyr og navigasjonsinformasjon.

  4. Integrering og presentasjon av tilgjengelig informasjon i grafiske skjermer som mottas via kommunikasjonsutstyr.

  5. Forbedret kommunikasjon av landbaserte sjøtrafikksentraltjenester (Maritime Service Portfolio).

Latest news