Innovasjonskonferansen e-nav.no

Innovasjonskonferansen e-nav.no ble etablert i 2013 som nasjonal møtearena for e-navigasjon som skal legge til rette for smartere, enklere og mer effektive maritime operasjoner og skipsfart. Konferansen skaper en felles plattform for samarbeid og utveksling av ideer for aktører fra maritimt næringsliv, forskning og utviklingsmiljøer og myndigheter. Konferansen arrangeres årlig i september ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. 

 

News Slider

Store fremskritt innen maritim innovasjon

Innovasjonskonferansen e-nav.no er nå i sitt fjerde år. På Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 7. september fikk 140 deltakere fra maritim industri, myndigheter og forskningsmiljøer et fullpakket program – 22 foredrag om siste nytt fra norsk utvikling, testing og innføring av e-navigasjonstjenester i maritim sektor. Konferansen presenterte en næring i stor endring.

Latest news