Published: , Updated:

Innovasjonskonferansen e-nav.no 2015

Her kan du laste ned presentasjoner fra Innovasjonskonferansen e-nav.no 2015

DAG 1 - TIRSDAG 5. MAI 

Målsetting med årets konferanse. E-navigasjon fra internasjonal visjon til norsk verdiskaping.   JOHN ERIK HAGEN, Kystverket
     
FRA VISJON TIL VERDISKAPING
Innovasjon og konkurranseevne i Maritim strategi   OLE TRELLEVIK, Stortingsrepresentant, medlem i Næringskomiteen
Norge som flaggstat, hvordan dra fordel av e-navigasjonskonseptet?   OLAV AKSELSEN, Sjøfartsdirektør
E-nav i praksis?   GISLE STAVA, Kaptein Bastøy Fosen og MARSEC-XL
La oss bestemme oss for å selge norske e-navigasjonsløsninger i hele verden   MARIANNE STØREN BERG, koordinator e-nav.no/Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Innovasjonspotensialet for fremtidens logistikkløsninger   JARLE HAUGE, Kystverket
     

HARMONISERT OG BRUKERVENNLIG BRODESIGN

Hvordan møtes e-navigasjon ved design og bygging av skip?   ROAR KJÆRSTAD, Ulstein
Effektiv innovasjon med felles grensesnittplattform for e-navigasjon   KJETIL NORDBY, Ocean Industries Concept Lab ved AHO
Nytt regelverk for alarmer (BAM) – fremtidens løsninger   ROGER LAURITSEN, DNV GL
Felles økosystem for applikasjoner for skip, en ny forretningsmulighet?   GEIR TENNFJORD, Vard
     
PÅLITELIG BROUTSTYR OG NAVIGASJONSINFORMASJON
Hva kan hindre ulykker?   FENNA VAN DE MERWE, DNV GL
Treg informasjonsflyt skaper farlige situasjoner   JOHN KÅRE KLIPPEN, Jeppesen
Sårbarhet ved bruk av globale satellittnavigasjonssystemer   ODD SVEINUNG HAREIDE, Sjøforsvarets Navigasjonskompetansesenter
     
STANDARDISERT OG AUTOMATISERT SKIPSRAPPORTERING
Fremtidens informasjonsløsninger for effektive havner   ANNE SIGRID HAMRAN, Oslo havn
Fra land til sjø - hvordan e-navigasjon kan bidra   TROND HOVLAND, ITS NORWAY
     
INTEGRERING AV INFORMASJON I GRAFISKE GRENSESNITT
Ett e-navigasjonsdisplay?   SVEIN DAVID MEDHAUG, Sjøfartsdirektoratet
Hvordan vri krav til gevinst?   BJØRN HJØLLO, Green safe ship, Navtor
Forbedret brukergrensesnitt ved innføring av ny teknologi   THOMAS PORATHE, NTNU
Design på menneskets premisser   SIGRUN LURÅS, DNV GL/AHO
     

DAG 2 - ONSDAG 6. MAI

EFFEKTIV OG SIKKER TRANSPORTKJEDE 
Hvilke fordeler har maritim industri av "Big Data"?   GUNNAR JOHANSSON, IBM Public Sector Nordic
Kartverkets rolle i e-navigasjonsarbeidet   EVERT FLIER, Kartverket
     
LANDBASERTE TJENESTER
Composite Radar Picture   CARL MAGNE RUSTAND, Kongsberg Maritime
eFarled 2020   KNUT TORSETHAUGEN, SINTEF fiskeri og havbruk (MAROFF)
Landbaserte støttesystemer for monitorering av skipsutstyr   STEINAR LÅG, DNV GL (NFR)
Fremtidige informasjonstjenester fra land   JON LEON ERVIK, Kystverket, Sesame-prosjektet
Praktisk implementering av dataflyt til fiskeriflåten   EIVIND RINDE, BarentsWatch
     
HVOR GÅR VI VIDERE?
Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord – veien videre?   TURID STEMRE, Sjøfartsdirektoratet
EU: e-Maritime og Ship og the future   ØRNULF RØDSETH, Marintek

Related documents

Latest news