Published: , Updated:

Innovasjonskonferansen e-nav.no 2014

 DAG 1 - TORSDAG 12. JUNI

Åpningsinnlegg   KETIL SOLVIK-OLSEN, Samferdselsminister
Teknologisk innovasjon kan gi økt sikkerhet   HANNA LEE BEHRENS, Direktør Sikkerhet, Miljø og Innovasjon, Norges Rederiforbund
Global e-navigasjon: Muligheter for norsk maritim industri   JOHN ERIK HAGEN, Leder IMOs
korrespondansegruppe for e-navigasjon
Miljøsikker transport
  TOR ARNE TØNNESEN, Principal
Consultant Vetting, Statoil
Hva kan e-navigasjon bety for skip?   SVEIN DAVID MEDHAUG, Senioringeniør, Sjøfartsdirektoratet
Det papirløse skip, nye utfordringer?   MORTEN KVEIM
Norsk Sjøoffisersforbund
Service, forenkling og tilrettelegging for skipsanløp   JON LEON ERVIK, Kystverket

Miljøvennlig trafikkstyring

  TOR SVANES, Navtor

SESAME Straits e-navigation project

  SIDDI WOUTERS, prosjektleder SESAME, Kongsberg NorControl IT
Effektive logistikkløsninger mellom
skip og havn
  KNUT JØRGEN SOLHEIM HEUM, Larvik Havn
Kommunikasjonsløsninger for
e-navigasjon
  TONY HAUGEN, Kongsberg Seatex
Økt sikkerhet med landbasert
tilstandsovervåkning av skip
   BJØRN JOHAN VARTDAL, DNV-GL

 

DAG 2 - FREDAG 13. JUNI

Digitalisering og innovasjon

DILEK AYHAN, Statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet
Innovasjon på brukerens premisser
KJETIL NORDBY, Ocean Industries
Concept Lab ved AHO

Det dreier seg om mennesket

THOR HUKKELÅS, Kongsberg Maritime
Forebygging av storulykker FENNA VAN DE MERWE, DNV-GL

e-navigasjon i Nasjonal transportplan

KIRSTI L. SLOTSVIK, Kystdirektør, Kystverket
Finansiell støtte til forskning og
innovasjon

KJELL RØANG, Norges Forskningsråd

Hva vi kan lære fra e-navigasjonsarbeidet
i Sverige og Danmark?
ANDERS BRÖDJE, Sjöfartsverket
e-navigation in Denmark THOMAS STEEN CHRISTENSEN,
Danish Maritime Authority
Oppsummering - hva tar vi med oss til neste års konferanse? JOHN ERIK HAGEN, Kystverket

Latest news