Published: , Updated:

Innovasjonskonferansen e-nav.no 2016

Innovasjonskonferansen e-nav.no 2016 blir arrangert 1. september i Oslo. For tredje år på rad samles bredden av norsk maritim industri, myndigheter og forskningsmiljøer til en nasjonal arena om smartere, enklere og mer effektive maritime operasjoner og skipsfart. Påmeldingsfrist er fredag 28. august.

Innovasjonskonferansen e-nav.no2016 har som målsetting å formidle e-navigasjon som plattform for innovasjon og utforske de mulighetene det gir for økt sikkerhet, effektivitet, forretningsutvikling og verdiskaping.

Nå ser vi resultater innen e-navigasjon med nye produkter og tjenester fra norske offensive bedrifter. Etter mange års arbeid internasjonalt for å etablere e-navigasjon som plattform, begynner arbeidet å bære frukter og man ser en rekke leveranser fra norske e-navigasjonsprosjekter. Kystverket er en aktiv bidragsyter i arbeidet med e-navigasjon.

Årets konferanse vil fortsette fokuset mot nye norske initiativer og nye mulighetene som digitale plattformer gir for å være konkurransedyktig, fleksibel og rustet for rask omstilling.

Årets konferanse har innovasjon, effektivisering og brukerperspektiv som hovedtema.

Se mer informasjon og påmelding her

Latest news