Published: , Updated:

Innovasjonskonferanse e-nav.no 2017

Innovasjonskonferansen e-nav.no 2017 blir arrangert 7. september ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Se program og påmelding her

For fjerde år på rad samler vi bredden av norsk maritim industri, myndigheter og forskningsmiljøer til en nasjonal arena om smartere, enklere og mer effektive maritime operasjoner og skipsfart.

Årets tema er:

  • Samspill mellom offentlige og private aktører
  • Kommende digitale tjenester og produkter
  • Veien mot autonome skip
  • Nye produkter og tjenester
  • Effektiv utnyttelse av skipsflåten
  • Big data
  • Cypersecurity

Innovasjonskonferansen e-nav.no 2017 har som målsetting å formidle e-navigasjon som plattform for innovasjon og utforske de mulighetene digitalisering gir for økt sikkerhet, effektivitet, forretningsutvikling og verdiskaping.

Se program og påmelding her

 

Partnere:  Kystverket, ITS Norge, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kongsberg, Navtor, Ulstein, Vard,
DNV GL, Norges Rederiforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Sjøfartsdirektoratet, Kartverket,
Barentswatch, SINTEF Ocean, Norges forskningsråd.

Latest news