Published: , Updated:
- Anne Grethe Nilsen

Norge først ute med selvgående skip

Verdens første elektriske, selvkjørende containerskip skal nå bygges av Yara i samarbeid med Kongsberg Maritime. På Innovasjonskonferansen 7. september fikk deltakere høre mer om pioneerskipet «Yara Birkeland» som planlegger sin første seilas allerede i 2018. 

Pionerskipet "Yara Birkeland". Foto: Kongsberg Gruppen/Yara.
Pionerskipet "Yara Birkeland". Foto: Kongsberg Gruppen/Yara.

Når Yara og Kongsberg Gruppen i mai offentliggjorde sine planer om å bygge verdens første selvkjørende og utslippsfrie containerskip, eksploderte medieoppmerksomheten rundt prosjektet. Peter Due i Kongsberg Gruppen skal lede prosjektet «Yara Birkeland». Han forteller at han i flere uker har turnert rundt i verden for å holde foredrag om prosjektet.

– Kongsberg Gruppen har aldri opplevd lignende interesse og engasjement før. Det er skrevet over 130 000 artikler om prosjektet i verdensdekkende media med ett nedslagsfelt på mer enn 600 millioner mennesker. Det betyr at rundt 15 prosent av verdensbefolkningen er blitt eksponert for prosjektet. Mange følger det som skjer i Norge nå med stor interesse, sier prosjektleder Peter Due i Kongsberg Maritime.

Due forteller at flere av de største internasjonale tv-kanalene ønsker å komme til Norge for å lage reportasjer om prosjektet, deriblant CNN, BCC og Discovery. Han påpeker at prosjektet ikke bare er viktig for Kongsberg Gruppen, men også for hele den norske maritime klyngen.

– Befester Norges posisjon

Kongsberg Gruppen er ansvarlig for å utvikle og levere all nøkkelteknologi om bord på «Yara Birkeland», inkludert kontrollsystemer, sensorer og nødvendig integrasjon for fjernstyrt og autonom operasjon, i tillegg til elektrisk fremdrift, batteri og styringssystemer. Som et ledende teknologiselskap leverer allerede Kongsberg Gruppen integrerte kontroll- og overvåkingssystemer med teknologi for fjerndrift og autonome operasjoner.

– Det at et norsk selskap som Kongsberg Gruppen fikk tildelt kontrakten betyr at Norge vil ligge i front på utviklingen av denne type teknologi. Vi har over 2000 norske underleverandører, og en rekke samarbeidspartnere i Norge som vil kunne bidra i arbeidet. Prosjektet vil derfor være med på å befeste Norges posisjon som ledende sjøfartsnasjon, sier Due, som også legger til at samarbeidet med myndigheter er viktig forutsetning for et vellykket prosjektet.

– Det finnes i dag ingen regelverk som omhandler autonome skip. I en tidlig fase har vi derfor etablert et godt samarbeid og er jevnlig i kontakt med både Kystverket og Sjøfartsdirektoratet for å oppdatere regelverket, noe som er en forutsetning for å kunne lykkes med «Yara Birkeland», sier Due.

Banebrytende for sjøtransport

Yaras nye fartøy vil redusere NOx- og CO2-utslipp og samtidig forbedre veisikkerheten ved å fjerne opp mot 40.000 lastebilfrakter i året fra veiene i befolkede og urbane strøk.

– Autonomi er ikke nytt for Kongsberg. Vi har jobbet med dette i 40 år, men det er først nå teknologien er tilgjengelig i stor skala og samfunnet er modent til å ta i bruk autonome skip, sier Due.

Ifølge Yara vil fartøyet være bemannet under oppstarten, og deretter bevege seg videre til fjerndrift i 2019. Førerløse operasjoner er planlagt fra 2020. Det nye nullutslippsfartøyet er banebrytende og vil endre måten man utfører internasjonal maritim transport og et viktig bidrag til at verden klarer å møte FNs bærekraftsmål.

Latest news