Published: , Updated:

Presentasjoner fra Innovasjonskonferansen 2017

Samspill og Åpen Innovasjon

     
Velkommen til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo    RACHEL TROYE, Prorektor og instituttleder ved Institutt for design
FoU-strategi for sjøsikkerhet og beredskap   KIRSTI L. SLOTSVIK, Kystdirektør Kystverket 
Utvikling og innovasjonskraft i et miljøperspektiv    PETER DUE, Kongsberg Maritime
Hva har leverandørindustrien behov for fra myndighetene for å utvikle forretningsmodeller?   Bjørn Åge Hjøllo, Navtor

 

Utvikling av Digitale Tjenester og Produkter 

     
Fremtidens navigasjonskart og digitale tjenester fra Kartverket   GUDMUND JØNSSON, Kartverket, Sjødivisjonen 
Utvikling av e-navigasjonsløsninger   CATO ELIASSEN, Kongsberg Seatex 
Automatisk skipsrapportering   JARLE HAUGE, Kystverket 
Muligheter for norsk innovasjon i EU   HANNA LEE BEHRENS, Norges Forskningsråd 
Status i IMO for e-navigasjon   JOHN ERIK HAGEN, Regiondirektør Kystverket vest

 

Åpen Innovasjon i Praksis

     
Apen innovasjon og helhetlig brukeropplevelse på skipsbroer   KJETIL NORDBY, AHO 
Fleksibel integrasjon av broløsninger   OVE BJØRNESETH, Vard Electro 
Regelverket fra barriere til innovasjonsfremmer    JAN TORE GRIMSRUD, DNV GL Veien mot Autonome Skip

     
Hva er stegene frem mot autonome skip?   ØRNULF RØDSETH, Norsk Forum for Autonome Skip I SINTEF Ocean 
"Human-in-the-loop" - muligheter og utfordringer   THOMAS PORATHE, NTNU 
Automatisering av fergesamband    STEIN ANDRE HERIGSTAD-OLSEN, Torghatten trafikkselskap 
Regelverksutviklig for autonome og fjernstyrte skip    SVEIN DAVID MEDHAUG, Sjøfartsdirektoratet 
Autonome tilbringertjenester i Trondheim   EINAR M. HJORTHOL, Havnesjef , Trondheim Havn 
Hvilken kompetanse trenger fremtidens sjøfolk på autonome skip?    JØRN KRAGH, Markom 2020 

 

Mer Effektiv Utnyttelse av Flåten med Digitalisering 

     
Standarder for en mer effektiv og digital skipsfart    SILJE BRATHAGEN WITH og STEINAR LÅG, DNV-GL 
Videre innovasjon innen effektive havnetjenester    LENE VESTERLUND, Kongsberg Norcontrol 
Big Data i maritime operasjoner vs. Cyber security    BENT ERIK BJØRKLI, Kongsberg Maritime 
Ecoship - økonomisk drift av skip på små avstande   HELGE HESTØ ANDERSEN, Sikkerhetssenteret Rørvik 
Etablering av kystvarslingssenter   T

Latest news