Published: , Updated:
- Anne Grethe Nilsen

Store fremskritt innen maritim innovasjon

Go to media page

Innovasjonskonferansen e-nav.no er nå i sitt fjerde år. På Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 7. september fikk 140 deltakere fra maritim industri, myndigheter og forskningsmiljøer et fullpakket program – 22 foredrag om siste nytt fra norsk utvikling, testing og innføring av e-navigasjonstjenester i maritim sektor. Konferansen presenterte en næring i stor endring.

Mange av foredragene poengterte mulighetene norsk maritim sektor står overfor i lys av fremskritt som nå skjer innen e-navigasjon. Utvikling av e-navigasjonstjenester skaper behov for ny kompetanse, nytt regelverk som tilrettelegger for forskning og utvikling, og behov for å utvikle og fastsette nye standarder. Samtidig må man ivareta datasikkerhet som en del av utviklingen. Autonomi skjer i et raskt tempo og er en naturlig fortsettelse av automatisering og progressiv teknologiutvikling og større krav til miljø og effektivisering.

Flere foredragsholdere poengterte at den unike posisjonen til norsk maritim sektor åpner for store muligheter. Et relativt lite maritimt miljø gjør det enklere å samarbeide på tvers av fagmiljøer i Norge enn det er i utlandet og at ny utvikling innen e-navigasjon vil åpne for nye forretningsmuligheter.

– Vi er et lite land og det gjør det enklere å samarbeide på tvers av miljøer. Vi har et aktivt rederimiljø, proffe brukere som er villig til å teste nye løsninger, og et forskning- og utviklingsmiljø som aktørene jobber tett med, og aktive myndigheter som tilrettelegger for innovasjon. Dette bidrar til å skape nye forretningsmuligheter. Vi er avhengig av å ha en møteplass for disse miljøene. Jeg er derfor glad for å se at konferansen vokser, sa produktsjef for e-navigasjon hos NAVTOR AS.

En næring i endring

Verdens første elektriske, selvkjørende containerskip – som nå skal bygges av Yara i samarbeid med Kongsberg Maritime – ble under konferansen et symbol på den raske utviklingen som nå skjer innenfor autonomi, og Norges ledende rolle innenfor denne utviklingen. Pioneerskipet «Yara Birkeland» planlegger sin første seilas allerede i 2018. Yaras nye fartøy vil redusere NOx- og CO2-utslipp og samtidig forbedre veisikkerheten ved å fjerne opp mot 40.000 lastebilfrakter i året fra veiene i befolkede og urbane strøk.

Les også: Norge først ute med verdens første selvgående skip

– Det er skrevet over 130 000 artikler om prosjektet i verdensdekkende media. Det betyr at rundt 15 prosent av verdensbefolkningen er blitt eksponert for informasjon om prosjektet. Mange følger det som skjer i Norge med stor interesse, fortalte prosjektleder Peter Due i Kongsberg Maritime.

Store fremskritt i norske miljøer

Den nye internasjonale standarden for toveis-kommunikasjon til havs, VDES (VHS Data Exchange System) er et gjenganger-tema under konferansen. I sommer ble det skutt opp en norsk satellitt, Norsat-2, som skal teste ut VDES for norsk myndighetsbruk, sjøsikkerhet og effektivitet. VDES skal tilrettelegge for sømløs informasjonsoverføring mellom skip og land og land og skip.

Les også: Nye AIS-satellitter skutt opp

– VDES er under utvikling og vil bli avtakeren til AIS som kommunikasjonssystem. Det skal testes ut på satellitt og settes i drift i januar 2020, fortalte Cato Eliassen i Kongsberg Seatex.

Kystverket presenterte sine erfaringer med uttesting av automatisk skipsrapportering i 2016 og 2017, som er gjennomført i Norge og Singapore. På bakgrunn av eksisterende AIS teknologi er det utviklet en tjeneste for automatisk utveksling av blant annet ruteinformasjon mellom skip og landbaserte myndigheter. Via AIS sendes det en automatisk AIS melding fra sjøtrafikksentral til et skip, som da svarer automatisk på forespørselen via AIS.

– Testene vi utførte i Singapore viste at løsningen fungerte i over 80 prosent av tilfellene. Teknologien er fremdeles umoden. Men selv om det gjenstår en del tekniske og operasjonelle utbedringer som krever flere tester og forsøk, gir testene vi har gjennomført oss en bekreftelse på at automatisk skipsrapportering er en del av fremtiden, sa sjefingeniør Jarle Hauge i Kystverket.

En holdningsendring

John Erik Hagen, regiondirektør i Kystverket Vest og programleder for Innovasjonskonferansen, delte siste nytt fra e-navigasjonsarbeidet som pågår i FNs sjøfartsorganisasjon IMO.

– Vi ser nå et hamskifte i IMOs e-navigasjonsarbeid, forteller Hagen, som i perioden 2009-2014 ledet utviklingen av IMOs strategiske implementeringsplan for e-navigasjon. – Tidligere har det vært mye fokus på skip, men nå har IMO begynt å se ting i helhet – at skipet er en del av et landbasert logistikkmønster. Dette er en etterlengtet holdningsendring som er veldig viktig i den videre utviklingen av e-navigasjon.

Hagen delte også at IMO nå planlegger en revisjon av den strategiske implementeringsplanen for e-navigasjon. I 2014 godkjente IMO en strategiske implementeringsplan for e-navigasjon, som legger opp til at fem definerte e-navigasjonsløsninger skal innføres globalt i perioden 2016 til 2019.

Aktive myndigheter

Under konferansen kom flere av foredragsholderne inn på viktigheten av myndighetenes rolle for å legge til rette for forskning, utvikling og innovasjon. I sitt foredrag var kystdirektør Kirsti Slotsvik tydelig på Kystverkets satsing om samarbeid med maritim industri, og viste til prosjektet OpenBridge som et godt eksempel på den gode norske samarbeidsmodellen. I prosjektet deltar Kystverket og Sjøfartsdirektoratet sammen med 14 andre aktører fra maritim industri og forskningsmiljøer. I prosjektet utvikles det et åpent rammeverk som skal gjøre det mulig å integrere helhetlige og brukervennlige brosystemer.

– Kystverket ønsker å samarbeide med og fremme norsk maritim industri. Vi kan få til mer sammen enn alene, og i OpenBridge-prosjektet har konkurrenter satt seg ned sammen for å lage et godt grunnlag for videre utvikling. Sammen kan vi bidra til stor verdiskaping for Norge, sa Slotsvik under konferansen.

Også Sjøfartsdirektoratet har dette som en av sine satsinger. – Vi skal bidra til å gjøre norsk innovasjon til internasjonal standard og oppfordre til nytenking og innovasjon, sa Sjøfartsdirektoratets Svein David Medhaug.

Under temabolken «Utvikling av digitale tjenester og produkter» presenterte Kartverket sitt arbeid med digitalisering av Den norske los, som skal gjøres tilgjengelig via GeoNorge.

– Vi vil få hyppigere oppdateringer, det vil være gratis, og det vil komme nye funksjoner som gjør det mulig å lage og lagre ruter, søke og gi tilbakemeldinger. Vi vil få et oppslagsverk som vil kunne brukes offline og være tilgjengelig på engelsk, fortalte Gudmund Jønsson i Kartverkets sjødivisjon.

Latest news