Employees

Liste over ansatte

 • Aase Kristin Eikenæs Marthinsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystforvaltning, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 37019734 , Mobil: 90503114
 • Aina Iren Pettersen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: enheten for administrasjon, lønn og regnskap, kystdirektøren
  • Telefon: 78477427 , Mobil: 91580481
 • Aleksandra Leikanger Stave

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: innkjøpsenheten, kystdirektøren
  • Telefon: 70231093 , Mobil: 41632349
 • Alexander Lund

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Sokndal losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 41126577
 • Alexander Slettingdalen

  • Lærling (reform 94)
  • Arbeidssted: enheten for IT og informasjonssikkerhet, kystdirektøren
  • Mobil: 98699095
 • Alexander Frostis

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for transportplanlegging og mobilitet, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 37019731 , Mobil: 96012353
 • Alexander Stokkan

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 99265192 , Mobil: 99265192
 • Alexander Halvorsen Sundkvist

  • Styrmann
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 91828926 , Mobil: 91828926
 • Alf Arne Borgund

  • Seksjonssjef
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70231153 , Mobil: 47753446
 • Alf Erling Torsen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: losformidlingsavdelingen, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 51735397 , Mobil: 91389069
 • Alf Ingar Bjørnvik

  • Statslos
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 75040960 , Mobil: 95803426
 • Alf Martin Otervik

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 48895433 , Mobil: 48895433
 • Alf-Martin Sollund

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: BarentsWatch-avdelingen, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 91889676 , Mobil: 91889676
 • Alf-Tore Kristoffersen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystovervåking Vardø, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 90787419 , Mobil: 90787419
 • Anders Mathisen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: BarentsWatch-avdelingen, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 91352758 , Mobil: 91352758
 • Anders Røeggen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Staben for kommunikasjon og samfunnskontakt, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 07847 , Mobil: 98214900
 • Anders Gutvik

  • Styrmann
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Anders Norstrand

  • Statslos
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 56164550 , Mobil: 90205682
 • Anders Alexander Wilhelmsen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: losformidlingsavdelingen, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 48482932 , Mobil: 48482932
 • Anders André Andersen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 48895887 , Mobil: 48895887
 • Anders Helge Nilsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 52733272 , Mobil: 92244905
 • Anders Magne Melingen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 56317690 , Mobil: 95190698
 • Anders Magne Knotten

  • Styrmann
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 99419520 , Mobil: 99419520
 • Andor Gridseth

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 93433705 , Mobil: 93433705
 • Andor Dagfinn Antonsen

  • Losoldermann
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 76986801 , Mobil: 95190622
 • Andre Askjem

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 92263206 , Mobil: 92263206
 • André Bjøringsøy

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 33034960 , Mobil: 92033584
 • Andreas Breivik

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for maritim sikring (ISPS), virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 46851892 , Mobil: 46851892
 • Andreas Kjøl

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: staben for navigasjonsteknologi og maritime tjenester, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 95082287 , Mobil: 95082287
 • Anette Solbraa Bay

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: miljø- og analyseavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 92897842 , Mobil: 92897842
 • Anita Hansen

  • Førstekonsulent
  • Arbeidssted: enheten for eiendomsforvaltning og arkiv, kystdirektøren
  • Telefon: 76069603
 • Anita Eliassen Tveit

  • Seniorkonsulent
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Mobil: 91585678
 • Anna Maria Kristina Åsell

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: utbyggingsavdelingen, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Mobil: 45971209
 • Anna Sofia Karlqvist

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: BarentsWatch-avdelingen, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 90471297 , Mobil: 90471297
 • Anne Søyset

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: internrevisjonen, kystdirektøren
  • Telefon: 90018395 , Mobil: 90018395
 • Anne Britt Riise Ottøy

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystforvaltning, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 52733224 , Mobil: 90582628
 • Anne Grethe Nilsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: staben for kommunikasjon og samfunnskontakt, kystdirektøren
  • Telefon: 52733212 , Mobil: 48890838
 • Anne Gunn Mostad

  • Stabsdirektør
  • Arbeidssted: HR-staben, kystdirektøren
  • Mobil: 92296148
 • Anne Mari Elisabethdatter Kven Gundersen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 90787380 , Mobil: 90787380
 • Anne-Mari Almås Berge

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 37019723 , Mobil: 90865790
 • Anniken Nylund Aasjord

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystforvaltning, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 76069614 , Mobil: 48236944
 • Ansgar Larsen

  • Ingeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Mobil: 97152992
 • Ansten Andreas Hansen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91842588 , Mobil: 91842588
 • Antti Lahdenperä

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 91732202 , Mobil: 91732202
 • Are Aksnes

  • Statslos
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 56164420 , Mobil: 95190549
 • Arent Wiken

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 56164436 , Mobil: 91566752
 • Are Norvald Nilsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 35572608 , Mobil: 95190822
 • Arian Midthassel

  • Maskinist
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95825915
 • Arild Engelsen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 92400918 , Mobil: 92400918
 • Arild Blåsternes

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Mobil: 48023895
 • Arild Lofthus

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 53657355 , Mobil: 40037801
 • Arild Hansen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Mobil: 91307965
 • Arild Johannessen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: losformidlingsavdelingen, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 40448894 , Mobil: 40448894
 • Arild Arntzen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Mobil: 91373199
 • Arild Fredriksen

  • Pensjonist
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Arne Sandvik

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for maritim sikring (ISPS), virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 37019728 , Mobil: 95190705
 • Arne Halvorsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 52813090 , Mobil: 91696890
 • Arne Conrad Christoffersen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 33034960 , Mobil: 91644275
 • Arne Larssen Radmann

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: utbyggingsavdelingen, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 99640040 , Mobil: 99640040
 • Arne Vilhelm Nilssen Nerberg

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Arnfinn Olav Remøy

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91528714 , Mobil: 91528714
 • Arnold Kallevåg

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 51736032 , Mobil: 99535701
 • Arnt Børtveit

  • Arbeidssted: , Kystverket Lostjenesten
 • Arnt Edmund Ofstad

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 78477416 , Mobil: 97759313
 • Arnt Egil Bjellvåg

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91541705 , Mobil: 91541705
 • Arnt Ove Rødne

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 51736030 , Mobil: 95060842
 • Arnt Roald Olsen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 76069622 , Mobil: 91736479
 • Arnt Runar Sævrøy

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 56164430 , Mobil: 90107835
 • Arnulf Aakerøy

  • Losbåtfører
  • Arbeidssted: Kirkenes losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847
 • Arve Turbekkmo

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 90713857 , Mobil: 90713857
 • Arve Refsnes

  • Ingeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70160178
 • Arve Gangåssæter

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 51657355 , Mobil: 95190722
 • Arve Garshol

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: HR-staben, kystdirektøren
  • Telefon: 70231029 , Mobil: 95759503
 • Arve Dimmen

  • Avdelingsdirektør
  • Arbeidssted: virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste, kystdirektøren
  • Telefon: 70231050 , Mobil: 95190595
 • Arve Bjørnulf Bøe

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91382696 , Mobil: 91382696
 • Arve Jostein Eldevik

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: staben for navigasjonsteknologi og maritime tjenester, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 70231023 , Mobil: 95920256
 • Asbjørn Jensen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: enheten for administrasjon, lønn og regnskap, kystdirektøren
  • Telefon: 78477478 , Mobil: 46790802
 • Asbjørn Grøttan

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95121639 , Mobil: 95121639
 • Asbjørn Vågen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: losformidlingsavdelingen, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Mobil: 47624356
 • Asbjørn Birkeli Austevoll

  • Statslos
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91134251 , Mobil: 91134251
 • Asle Torgeir Njåstad

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 97509631 , Mobil: 97509631
 • Astri Lie

  • Seniorkonsulent
  • Arbeidssted: innkjøpsenheten, kystdirektøren
  • Telefon: 40858396 , Mobil: 40858396
 • Atle Lexerød

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95190551 , Mobil: 95190551
 • Atle Rønning

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: utbyggingsavdelingen, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 76069610
 • Atle Ileby

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 91753642 , Mobil: 91753642
 • Atle Kulien

  • Fagarbeider
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Atle Kåre Herdlevær

  • Arbeidssted: , Kystverket Lostjenesten
 • Audhild Ninni Rotnes

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: enheten for administrasjon, lønn og regnskap, kystdirektøren
  • Telefon: 78477462 , Mobil: 95028502
 • Audun Olsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 51657355 , Mobil: 40038884
 • Aynur Arikan Koc

  • Konsulent
  • Arbeidssted: enheten for eiendomsforvaltning og arkiv, kystdirektøren