Employees

Liste over ansatte

  • Ådne Sinding Hassum Lofthus

    • Statslos
    • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
    • Telefon: 95190555 , Mobil: 95190555
  • Åsmund Åmelfot

    • Arbeidssted: mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
    • Telefon: 90578670 , Mobil: 90578670
  • Åsmund Kind Brevik

    • Fagarbeider m/fagbrev
    • Arbeidssted: Entrepriseavdelingen, Kystverkets rederi
    • Telefon: 07847 , Mobil: 91335345