Employees

Liste over ansatte

 • Øivind Andreas Hanssen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 52723313 , Mobil: 90846914
 • Ørjan Jenssen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: enheten for IT og informasjonssikkerhet, kystdirektøren
  • Telefon: 40452029 , Mobil: 40452029
 • Ørjan Østrem

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 52813090 , Mobil: 92290364
 • Ørjan Boge

  • Statslos
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 56164550 , Mobil: 47465444
 • Øystein Berg

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 90867268 , Mobil: 90867268
 • Øystein Handegård

  • Statslos
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 56164420 , Mobil: 95190709
 • Øystein Furuvik

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Øystein Flaten

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 37019733 , Mobil: 91842476
 • Øystein Johnsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 90735279 , Mobil: 90735279
 • Øystein Hesthamar

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91632204 , Mobil: 91632204
 • Øystein Linnestad

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for transportplanlegging og mobilitet, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 37019754 , Mobil: 48895590
 • Øystein Njøs Kjeka

  • Losformidler
  • Arbeidssted: losformidlingsavdelingen, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95118497 , Mobil: 95118497
 • Øystein Runar Amundsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 97622116 , Mobil: 97622116
 • Øyvind Olsen

  • Vaktmester
  • Arbeidssted: Eksterne brukere i Horten,
  • Telefon: 33034978
 • Øyvind Rinaldo

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: miljø- og analyseavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 90744066 , Mobil: 90744066
 • Øyvind Svendsen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Øyvind Schrøder

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70160143 , Mobil: 92669459
 • Øyvind Settemsdal

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 90646884 , Mobil: 90646884
 • Øyvind Flønes

  • Statslos
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 35572608 , Mobil: 95886740
 • Øyvind Andre Arnøy Stølen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Mobil: 99694854
 • Øyvind Kåre Rogne

  • Driftstekniker
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70160168
 • Øyvind Mørkeset Sandbakk

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for transportplanlegging og mobilitet, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 97542121 , Mobil: 97542121