Employees

Liste over ansatte

 • Beate Hundnes

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: staben for økonomi og virksomhetsstyring, kystdirektøren
  • Telefon: 70231047 , Mobil: 93677608
 • Beate Rødland Rabben Sperre

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for maritim sikring (ISPS), virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 70160156 , Mobil: 47462702
 • Belinda Bernardino Bautista Pedersen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 37019730 , Mobil: 99641257
 • Benedikte Farstad Nashoug

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: utbyggingsavdelingen, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Mobil: 90576698
 • Bente Søndersrød

  • Førstekonsulent
  • Arbeidssted: operasjon- og samordningsavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 33034928 , Mobil: 97022470
 • Bente Anita Rem Bjørkedal

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: staben for økonomi og virksomhetsstyring, kystdirektøren
  • Telefon: 70231108 , Mobil: 90944029
 • Bente Grøttem Eilertsen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: losformidlingsavdelingen, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95888656 , Mobil: 95888656
 • Bente Gunn Alexandersen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 33034960 , Mobil: 92428541
 • Bente Kari Røsnes

  • Konsulent
  • Arbeidssted: enheten for eiendomsforvaltning og arkiv, kystdirektøren
 • Bente Kristin Hjelle

  • Leder stabsenhet
  • Arbeidssted: enheten for IT og informasjonssikkerhet, kystdirektøren
  • Telefon: 92023887 , Mobil: 92023887
 • Bent Arne Rognaldsen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 92463946 , Mobil: 92463946
 • Bent Elias Bentsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 52813090 , Mobil: 48895445
 • Berit Størmer

  • Førstekonsulent
  • Arbeidssted: staben for transport, havn og farlei, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 76069606 , Mobil: 91769811
 • Berner Aksel Hestø

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
 • Bernt Arild Male

  • Skipsfører
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 94855057 , Mobil: 94855057
 • Birgit Huse

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 95006251 , Mobil: 95006251
 • Bjarne Hals

  • Statslos
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 76986800 , Mobil: 95803425
 • Bjarne Birger Olsen

  • Skipsfører
  • Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 47655082
 • Bjarte Holta

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 51736030 , Mobil: 97592162
 • Bjarte Hindenes

  • Statslos
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 56164420 , Mobil: 95190661
 • Bjarte Røksund

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95085297 , Mobil: 95085297
 • Bjørg Sunde

  • Seniorkonsulent
  • Arbeidssted: staben for navigasjonsteknologi og maritime tjenester, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 70231028 , Mobil: 95876362
 • Bjørgulf Nymo

  • Maskinist
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Bjørn Sandmo

  • Losformann
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 76942647 , Mobil: 95190571
 • Bjørn Konopka

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: utbyggingsavdelingen, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Mobil: 97650113
 • Bjørn Amundsen

  • Losformidlerformann
  • Arbeidssted: Horten losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847
 • Bjørn Hagerup

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Bjørn Enoksen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
 • Bjørn Bratfoss

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: operasjon- og samordningsavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Mobil: 95032595
 • Bjørn Relling

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70160157 , Mobil: 97746150
 • Bjørn Lidal

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: lostjenestestaben, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 92260551 , Mobil: 92260551
 • Bjørnar Marthinsen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Bjørnar Jon Kleppe

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: staben for navigasjonsteknologi og maritime tjenester, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 70231081 , Mobil: 90028347
 • Bjørn Helge Kjerrgård

  • Maskinist
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 41046425 , Mobil: 41046425
 • Bjørn Helge Utne

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: operasjon- og samordningsavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 33034835 , Mobil: 47241788
 • Bjørn Helge Hjelmeland

  • Statslos
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 56164550 , Mobil: 90138759
 • Bjørn Martin Næss

  • Losformidler
  • Arbeidssted: losformidlingsavdelingen, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 33035470 , Mobil: 99624213
 • Bjørn Ove Troland

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 52733227 , Mobil: 90507168
 • Bjørn Richard Abrahamsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 46680184 , Mobil: 46680184
 • Bjørn Ronny Frost

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: logistikk- og teknologiutviklingsavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 91840175 , Mobil: 91840175
 • Bjørn Steinar Karlsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 93416074 , Mobil: 93416074
 • Bjørn-Daniel Robbestad

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Horten losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847
 • Bjørn-Roger Adolfsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91355176 , Mobil: 91355176
 • Bodil Iren Mo

  • Seniorkonsulent
  • Arbeidssted: enheten for eiendomsforvaltning og arkiv, kystdirektøren
  • Telefon: 70231027
 • Bodil Kolnes Olsen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: losformidlingsavdelingen, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 45693087 , Mobil: 45693087
 • Brede Andre Gjøringbø

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 97191900 , Mobil: 97191900
 • Brevik VTS Satelitt-telefon

  • Arbeidssted: ,
  • Telefon: 00881621419004
 • Børge Fyllingen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: losformidlingsavdelingen, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 51735397 , Mobil: 94136080
 • Børre Tennfjord

  • Sjefingeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystforvaltning, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70160134 , Mobil: 90228209
 • Børre Hermansen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 35572610 , Mobil: 91801787
 • Børre Meling Habbestad

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Mobil: 45217704
 • Bård-Magne Lunde

  • Statslos
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 40038193 , Mobil: 40038193