Employees

Liste over ansatte

 • Beate Hundnes

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Kystforvaltningsavdelingen, Kystverket hovedkontoret
  • Telefon: 70231047 , Mobil: 93677608
 • Beate R Rabben Sperre

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Midt-Norge, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160156 , Mobil: 47462702
 • Belinda Pedersen

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019730 , Mobil: 99641257
 • Bengt Arild Bjørkli

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Senter for utbygging, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069648 , Mobil: 93661213
 • Benjamin Ullvang

  • Fagarbeider
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverket Rederi
  • Telefon: 40464198 , Mobil: 40464198
 • Bente Eilertsen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Horten losformidling, Kystverket Lostjenesten
  • Telefon: 07847
 • Bente Søndersrød

  • Konsulent
  • Arbeidssted: Senterleder Kystverket Beredskapssenteret, Beredskapssenteret
  • Telefon: 33034928 , Mobil: 97022470
 • Bente Anita Rem Bjørkedal

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Stab for økonomi- og virksomhetsstyring, Kystverket hovedkontoret
  • Telefon: 70231108 , Mobil: 90944029
 • Bente Gunn Alexandersen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 33034960
 • Bente Kristin Hjelle

  • Leder
  • Arbeidssted: Stabsenhet IKT og BSS, Kystverket hovedkontoret
  • Telefon: 92023887 , Mobil: 92023887
 • Bent Arne Rognaldsen

  • Fagarbeider
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverket Rederi
  • Telefon: 92463946 , Mobil: 92463946
 • Bent Elias Bentsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverket Lostjenesten
  • Telefon: 07847 , Mobil: 48895445
 • Berit Størmer

  • Førstekonsulent
  • Arbeidssted: Regionkontor Nordland, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069606 , Mobil: 91769811
 • Berner Hestø

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverket Rederi
  • Telefon: 07847
 • Bernt Arild Male

  • Skipsfører
  • Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen, Kystverket Rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90206575
 • Birgitte Brockstedt Kvamme

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Operasjonsseksjonen, Beredskapssenteret
  • Telefon: 33034894 , Mobil: 93451172
 • Bjarne Hals

  • Statslos
  • Arbeidssted: Lødingen losstasjon, Kystverket Lostjenesten
  • Mobil: 95803425
 • Bjarne Birger Olsen

  • Skipsfører
  • Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen, Kystverket Rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 47655082
 • Bjarte Hindenes

  • Statslos
  • Arbeidssted: Fedje losstasjon, Kystverket Lostjenesten
  • Mobil: 95190661
 • Bjarte Holta

  • Arbeidssted: Regionkontor Vest, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733302 , Mobil: 97592162
 • Bjarte Buanes

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Kystforvaltningsavdelingen, Kystverket hovedkontoret
  • Telefon: 70231014 , Mobil: 95170203
 • Bjørg Sunde

  • Konsulent
  • Arbeidssted: Sjøsikkerhetsavdelingen, Kystverket hovedkontoret
  • Telefon: 70231028 , Mobil: 95876362
 • Bjørgulf Nymo

  • Maskinist
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverket Rederi
  • Telefon: 07847
 • Bjørn Sandmo

  • Losformann
  • Arbeidssted: Narvik losstasjon, Kystverket Lostjenesten
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95190571
 • Bjørn Amundsen

  • Losformidlerformann
  • Arbeidssted: Horten losformidling, Kystverket Lostjenesten
  • Telefon: 07847
 • Bjørn Relling

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Midt-Norge, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160157 , Mobil: 97746150
 • Bjørn Lidal

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Losdirektør Kystverket Lostjenesten, Kystverket Lostjenesten
  • Telefon: 52733329 , Mobil: 92260551
 • Bjørnar Marthinsen

  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverket Rederi
  • Telefon: 07847
 • Bjørnar Kleppe

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Sjøsikkerhetsavdelingen, Kystverket hovedkontoret
  • Telefon: 70231081 , Mobil: 90028347
 • Bjørnar M. G. Sæther

  • Statslos
  • Arbeidssted: Sandnessjøen losstasjon, Kystverket Lostjenesten
  • Mobil: 95190619
 • Bjørn Helge Kjerrgård

  • Maskinist
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverket Rederi
  • Telefon: 07847
 • Bjørn Helge Utne

  • Seksjonssjef
  • Arbeidssted: Operasjonsseksjonen, Beredskapssenteret
  • Telefon: 33034835 , Mobil: 47241788
 • Bjørn Helge Hjelmeland

  • Statslos
  • Arbeidssted: Fedje losstasjon, Kystverket Lostjenesten
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90138759
 • Bjørn Martin Næss

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Horten losformidling, Kystverket Lostjenesten
  • Telefon: 07847
 • Bjørn Ove Troland

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Vest, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733227 , Mobil: 90507168
 • Bjørn Richard Abrahamsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Sokndal losstasjon, Kystverket Lostjenesten
  • Telefon: 07847 , Mobil: 46680184
 • Bjørn Roger Adolfsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Tromsø losstasjon, Kystverket Lostjenesten
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91355176
 • Bjørn Ronny Frost

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Logistikk- og teknologiseksjonen, Beredskapssenteret
  • Telefon: 33034883 , Mobil: 91840175
 • Bjørn Steinar Karlsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Hvasser losstasjon, Kystverket Lostjenesten
  • Mobil: 93416074
 • Bjørn-Daniel Robbestad

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Horten losformidling, Kystverket Lostjenesten
  • Telefon: 07847
 • Bjørn-Oddmund Fjellvang

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Vardø sjøtrafikksentral, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78989898 , Mobil: 41310452
 • Bodil Iren Mo

  • Seniorkonsulent
  • Arbeidssted: Stabsenhet administrasjon, Kystverket hovedkontoret
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90505986
 • Bodil Kolnes Olsen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Kvitsøy losformidling, Kystverket Lostjenesten
  • Telefon: 07847 , Mobil: 45693087
 • Brede Gjøringbø

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverket Rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 97191900
 • Brevik VTS Satelitt-telefon

  • Arbeidssted: ,
  • Telefon: 00881621419004
 • Brita Christiansen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Lødingen losformidling, Kystverket Lostjenesten
  • Telefon: 76986810 , Mobil: 90145855
 • Børge Fyllingen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Kvitsøy losformidling, Kystverket Lostjenesten
  • Telefon: 07847 , Mobil: 94136080
 • Børre Tennfjord

  • Avdelingsleder
  • Arbeidssted: Regionkontor Midt-Norge, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160134 , Mobil: 90228209
 • Børre Hermansen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 35572610
 • Bård Magne Lunde

  • Statslos
  • Arbeidssted: Viksøy losstasjon, Kystverket Lostjenesten
  • Mobil: 40038193