Employees

Liste over ansatte

 • Camilla Riise

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystovervåking Vardø, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
 • Camilla Anita Spansvoll

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: utbyggingsavdelingen, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 95249093 , Mobil: 95249093
 • Carl Ellingsen

  • Losformann
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91682886 , Mobil: 91682886
 • Carl Henrik Riiber

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Mobil: 48082369
 • Catherine Taylor Grebstad

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: utbyggingsavdelingen, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70160136
 • Cato Solberg

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: utbyggingsavdelingen, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 78477458 , Mobil: 90892903
 • Cato Klevstad Caspersen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Troms og Finnmark losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91319882 , Mobil: 91319882
 • Cedric Alexander Baum

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: utbyggingsavdelingen, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 37019743 , Mobil: 93625753
 • Christian Tallberg

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 37019753 , Mobil: 92412645
 • Christian Wilhelmsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Troms og Finnmark losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 40216070 , Mobil: 40216070
 • Christian Helseth

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 90577739 , Mobil: 90577739
 • Christian Eugen Andersen

  • Fagarbeider
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 41586364 , Mobil: 41586364
 • Christian Svardahl Hovden

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Mobil: 41699398
 • Chris-Thomas Jørgensen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystforvaltning, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 78477450 , Mobil: 95559552
 • Claus Wiggen Kamstrup

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for transportplanlegging og mobilitet, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 37019746 , Mobil: 90169676
 • Clemens Florian Ressin

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95190513 , Mobil: 95190513