Employees

Liste over ansatte

 • Camilla Riise

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Vardø sjøtrafikksentral, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 07847
 • Camilla Spansvoll

  • Arbeidssted: Senteret for utbygging, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069655 , Mobil: 95249093
 • Carl Ellingsen

  • Losformann
  • Arbeidssted: Kristiansand losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 91682886
 • Catherine Taylor Grebstad

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Midt-Norge, Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 70160136 , Mobil: 46837527
 • Cato Solberg

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Troms og Finnmark, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477458 , Mobil: 90892903
 • Cato Caspersen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Kirkenes losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91319882
 • Cedric Baum

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for transportplanlegging, plan og utredning, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 07847 , Mobil: 93625753
 • Christel Anna Teifer

  • Konsulent
  • Arbeidssted: Senteret for administrasjon og regnskap, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 07847
 • Christian Tallberg

  • Leder
  • Arbeidssted: Senteret for eiendom og kystkultur, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019753 , Mobil: 92412645
 • Christian Wilhelmsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Tromsø losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 40216070
 • Christian Helseth

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Teknisk avdeling, Kystverkets rederi
  • Telefon: 70231170 , Mobil: 90577739
 • Christian Eugen Andersen

  • Fagarbeider
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 41586364 , Mobil: 41586364
 • Christina Rörick

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Stabsenheten for innkjøp og anskaffelser, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231067 , Mobil: 92044115
 • Chris-Thomas Jørgensen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Troms og Finnmark, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477450 , Mobil: 95559552
 • Claus Wiggen Kamstrup

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for transportplanlegging, plan og utredning, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019746 , Mobil: 90169676
 • Clemens Florian Ressin

  • Statslos
  • Arbeidssted: Hvasser losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190513