Employees

Liste over ansatte

 • Gabriel Skofteland

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: innkjøpsenheten, kystdirektøren
  • Telefon: 52733216 , Mobil: 90026735
 • Gard Relling Sandvik

  • Statslos
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91628449 , Mobil: 91628449
 • Gaute Kongsnes

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 73524528 , Mobil: 40438318
 • Gaute Dyregrov Haukeland

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Mobil: 91330329
 • Geir Ognøy

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 52813090 , Mobil: 95190631
 • Geir Pettersen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 52813090 , Mobil: 47844959
 • Geir Heggeset

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91629802 , Mobil: 91629802
 • Geir Gjevang

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Mobil: 91719413
 • Geir Knardal

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 90747042 , Mobil: 90747042
 • Geir Arne Devik

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 41266580 , Mobil: 41266580
 • Geir Arne Jensen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 76986800 , Mobil: 95190765
 • Geir Bjørn Emilsen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystovervåking Vardø, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 93044825 , Mobil: 93044825
 • Geir Egil Solberg

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: utbyggingsavdelingen, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 37019748 , Mobil: 95240538
 • Geir Helge Rasmussen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 51657355 , Mobil: 95190625
 • Geir Henning Eikeland

  • Losoldermann
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 41663175 , Mobil: 41663175
 • Geir Paasche Bøe

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 95833401 , Mobil: 95833401
 • Geir Sigve Thorsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95190743 , Mobil: 95190743
 • Giedre Agurkyte

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: miljø- og analyseavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 99551782 , Mobil: 99551782
 • Gisle Langård

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 35572620 , Mobil: 41181411
 • Gisle Aasebø

  • Statslos
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 90799824 , Mobil: 90799824
 • Gisle Stava

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 41288018 , Mobil: 41288018
 • Gjermund Hartviksen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: BarentsWatch-avdelingen, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 91324368 , Mobil: 91324368
 • Gjestekontor Honningsvåg Gjestekontor Honningsvåg

  • Arbeidssted: ,
 • Glenn Pedersen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91166781 , Mobil: 91166781
 • Glenn Rune Kolberg

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystovervåking Vardø, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 99723073 , Mobil: 99723073
 • Glenn-Eric Eriksen Varholm

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Grete Jensen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: lostjenestestaben, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 37019741 , Mobil: 99299693
 • Grethe Westre

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for maritim sikring (ISPS), virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 52733252 , Mobil: 97950505
 • Grethe Iren Sletthaug Duthie

  • Førstekonsulent
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 51736002 , Mobil: 41456482
 • Gro Kibsgaard-Petersen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: staben for kommunikasjon og samfunnskontakt, kystdirektøren
  • Telefon: 70231016 , Mobil: 99526765
 • Gry Iren Leknes Hildre

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for maritim sikring (ISPS), virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 70160184 , Mobil: 99395306
 • Gry Kamilla Rotnes Holmdal

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: HR-staben, kystdirektøren
  • Telefon: 70231018 , Mobil: 91398993
 • Gry Merete Karlsen Lunde

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for maritim sikring (ISPS), virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 70231196 , Mobil: 99001379
 • Gunnar Lilleeng

  • Styrmann
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Gunnar Jenssen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Narvik losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190782
 • Gunnar Volle

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91763528
 • Gunnar Aarseth Nilsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslo losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190685
 • Gunnar Elling Humblen

  • Maskinist
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Gunnar Magnus Jensen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91609703 , Mobil: 91609703
 • Gunnbjørg Selnes

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 52733243 , Mobil: 99103358
 • Gustav Landsverk

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 41666635 , Mobil: 41666635
 • Guttorm Tomren

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: staben for transport, havn og farlei, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70231150 , Mobil: 90792874
 • Guttorm Olaus Sandøy

  • Driftstekniker
  • Arbeidssted: enheten for eiendomsforvaltning og arkiv, kystdirektøren
  • Telefon: 90646984 , Mobil: 90646984