Employees

Liste over ansatte

 • Haakon Akse Nordkvist

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for transportplanlegging og mobilitet, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Mobil: 48121624
 • Haakon Thun Hindbjørgmo

  • Lærling (reform 94)
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Hallvard Nygård

  • Statslos
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95190545 , Mobil: 95190545
 • Hallvard Schjølberg

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: enheten for IT og informasjonssikkerhet, kystdirektøren
  • Telefon: 91697389 , Mobil: 91697389
 • Hallvard André Høydalsvik

  • Statslos
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Mobil: 91362085
 • Halten Fyrstasjon

  • Arbeidssted: , Kystverket Midt-Norge
  • Telefon: 72514370 , Mobil: 90745698
 • Halvard Grøneng

  • Statslos
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 90883983 , Mobil: 90883983
 • Halvard Heimland

  • Avdelingsleder
  • Arbeidssted: losformidlingsavdelingen, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 47032266 , Mobil: 47032266
 • Hana Pacanova

  • Renholder
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Mobil: 48292475
 • Hanne Moen

  • Førstekonsulent
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 45917235 , Mobil: 49847894
 • Hanne Tvedt

  • Losformidler
  • Arbeidssted: losformidlingsavdelingen, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Mobil: 45273476
 • Hanne Silje Habberstad

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: HR-staben, kystdirektøren
  • Telefon: 92689597 , Mobil: 92689597
 • Hanne Solem Holt

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: logistikk- og teknologiutviklingsavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 91826008 , Mobil: 91826008
 • Hans Christian Lundberg

  • Fagarbeiderstillinger
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95190589
 • Hans Christian Ådlandsvik

  • Statslos
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Mobil: 97682037
 • Hans D Snøås

  • Skipsfører
  • Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90206575
 • Hans Jacob Liljebjelke

  • Losformann
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95190742 , Mobil: 95190742
 • Hans Lennert Sævik

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91871027 , Mobil: 91871027
 • Hans Morten Midtsand

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: staben for navigasjonsteknologi og maritime tjenester, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 70231079 , Mobil: 41236582
 • Hans Petter Jarnes

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 47454572 , Mobil: 47454572
 • Hans Rasmus Olsen-Sund

  • Losformidlerformann
  • Arbeidssted: losformidlingsavdelingen, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 51735397 , Mobil: 97111327
 • Hans-Alexander Nesse

  • Statslos
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 97176546 , Mobil: 97176546
 • Hans-Petter Laahne Mortensholm

  • Prosjektleder
  • Arbeidssted: virksomhetsområdet for miljøberedskap, kystdirektøren
  • Telefon: 33034832 , Mobil: 41674904
 • Harald Borgø

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 52733325 , Mobil: 90651121
 • Harald Åsheim

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 52733321 , Mobil: 95805757
 • Harald Tronstad

  • Spesialrådgiver
  • Arbeidssted: staben for transport, havn og farlei, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70160130 , Mobil: 95763867
 • Harald Frantzen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: enheten for administrasjon, lønn og regnskap, kystdirektøren
  • Telefon: 78477484 , Mobil: 48068750
 • Harald Røed

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 76069620 , Mobil: 90604675
 • Harald Adolf Emil Pedersen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Troms og Finnmark losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 90632421 , Mobil: 90632421
 • Harald Erling Otervik

  • Statslos
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 76986800 , Mobil: 95878162
 • Harald Magne Bakken

  • Statslos
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91128963 , Mobil: 91128963
 • Harald Rasmus Sørdal

  • Seniorkonsulent
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 90363390 , Mobil: 90363390
 • Hege Kristin Natland

  • Seksjonssjef
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70231057 , Mobil: 99573715
 • Hege Kristin Kiil Grønlund

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: enheten for administrasjon, lønn og regnskap, kystdirektøren
  • Telefon: 78477424 , Mobil: 48090430
 • Heidi Beate Vang

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: BarentsWatch-avdelingen, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Mobil: 45427778
 • Hein Nylund

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95818721 , Mobil: 95818721
 • Heine Digranes

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for transportplanlegging og mobilitet, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 97546877 , Mobil: 97546877
 • Helge Didriksen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 90661069 , Mobil: 90661069
 • Helge Geir Digre

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for maritim sikring (ISPS), virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 78477431 , Mobil: 99160728
 • Helge Kristian Hallen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 41219960 , Mobil: 41219960
 • Helge Munkås Andersen

  • Spesialrådgiver
  • Arbeidssted: operasjon- og samordningsavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 33034886 , Mobil: 97550013
 • Helge Otto Langedal

  • Losbåtfører
  • Arbeidssted: Fedje losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91139475
 • Henning Kongevold

  • Statslos
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 38129570 , Mobil: 95190669
 • Henning Osnes Teigene

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: staben for navigasjonsteknologi og maritime tjenester, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 70231051 , Mobil: 97983592
 • Henning Yngvar Andresen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 92447967 , Mobil: 92447967
 • Henny Margrethe Aakre Pedersen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 56164430 , Mobil: 90971435
 • Henrik Burvang

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for transportplanlegging og mobilitet, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Mobil: 45218984
 • Henrik Langseth Kristoffersen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: utbyggingsavdelingen, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Mobil: 99432188
 • Henry Djupvik

  • Losoldermann
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 52733320 , Mobil: 97153690
 • Hermann Klaus Kurt Lüpfert

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: staben for digitalisering og innovasjon, kystdirektøren
  • Mobil: 46252973
 • Hermund Nielsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95886755 , Mobil: 95886755
 • Herstein Halvorsen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Hilde Merete Dolva

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: miljø- og analyseavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 33034840 , Mobil: 41576510
 • Hilde Mjelde Mork

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: innkjøpsenheten, kystdirektøren
  • Telefon: 90504110 , Mobil: 90504110
 • Holger Kåre Pettersen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Troms og Finnmark losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 48090428 , Mobil: 48090428
 • Horten VTS Satelitt-telefon

  • Arbeidssted: ,
  • Telefon: 00881621419003
 • Hovedkontoret Ålesund Kantine

  • Arbeidssted: ,
 • Håkon Aamodt

  • Skipsfører
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Håkon Kristensen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 46813698 , Mobil: 46813698
 • Håkon Heng

  • Losbåtfører
  • Arbeidssted: Tananger losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847
 • Håkon Rambjør

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 90941435 , Mobil: 90941435
 • Håkon Røyset

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95056717 , Mobil: 95056717
 • Håkon Arnljot Arctander

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: innkjøpsenheten, kystdirektøren
  • Telefon: 76069611 , Mobil: 90594692
 • Håvar Sandvik

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 97698378 , Mobil: 97698378
 • Håvard Solberg

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 92601968 , Mobil: 92601968
 • Håvard Dahlslett

  • Statslos
  • Arbeidssted: Troms og Finnmark losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Mobil: 46768000
 • Håvard Alexander Abrahamsen

  • Maskinist
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 97965652 , Mobil: 97965652
 • Håvard Gjestad Todal

  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Håvard Svein Sandvik

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: enheten for IT og informasjonssikkerhet, kystdirektøren
  • Telefon: 70231077 , Mobil: 90038691