Employees

Liste over ansatte

 • Idar Moldøen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 56164420 , Mobil: 90133844
 • Ingar Lorentsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Troms og Finnmark losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91573725 , Mobil: 91573725
 • Ingar Arne Neerland

  • Styrmann
  • Arbeidssted: mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
 • Inge Solhøi

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Inge Lockert

  • Statslos
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 76986800 , Mobil: 95190842
 • Inge Olaissen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Troms og Finnmark losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 41611285 , Mobil: 41611285
 • Inge Vigre

  • Arbeidssted: , Kystverket Lostjenesten
 • Ingelin Bie Paulsen

  • Arbeidssted: ,
 • Inger Lillebø Baar

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: enheten for eiendomsforvaltning og arkiv, kystdirektøren
  • Telefon: 95190808 , Mobil: 95190808
 • Inger Margrete Hansen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: enheten for administrasjon, lønn og regnskap, kystdirektøren
  • Telefon: 78477425 , Mobil: 48889299
 • Inge Johan Fagerheim

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 90861501 , Mobil: 90861501
 • Inge Ottar Sætrevik

  • Losformann
  • Arbeidssted: Troms og Finnmark losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 97115141 , Mobil: 97115141
 • Ingrid Thomassen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystforvaltning, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Mobil: 97060546
 • Ingrid Johanne Lauvrak

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: miljø- og analyseavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 33034820 , Mobil: 90157203
 • Ingunn Perdy Møller-Christensen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: HR-staben, kystdirektøren
  • Telefon: 90899606 , Mobil: 90899606
 • Ingvild Kragset

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: staben for transport, havn og farlei, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70231071 , Mobil: 93453921
 • Ingvild Alstad Frogner

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: miljø- og analyseavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 98627870 , Mobil: 98627870
 • Ivar Stapnes

  • Losformidler
  • Arbeidssted: losformidlingsavdelingen, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 76986810
 • Ivar Sigbjørn Johansønn Lindås

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 78477454 , Mobil: 47450102