Employees

Liste over ansatte

 • Lars Robberstad

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Lars Engvik

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95706154 , Mobil: 95706154
 • Lars André Johansen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Mobil: 99615777
 • Lars Even Stølen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 70160147
 • Lars Håkan Isberg

  • Statslos
  • Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 35572608 , Mobil: 95757148
 • Lars Ivar Røsok

  • Statslos
  • Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 91871033 , Mobil: 91871033
 • Lars Petter Wilson

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: operasjon- og samordningsavdelingen, virksomhetsområdet for miljøberedskap
  • Telefon: 90996428 , Mobil: 90996428
 • Lars Petter Larsen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Lars Sivert Håheim

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 41300482 , Mobil: 41300482
 • Lars Øyvind Vik Henningsen

  • Styrmann
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 91521376 , Mobil: 91521376
 • Lars-Erik Svanekil

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystovervåking Vardø, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 95868963 , Mobil: 95868963
 • Lasse Aase Tønnessen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystforvaltning, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • Lauritz Sund

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 52813090 , Mobil: 47866039
 • Leif Jansen

  • Avdelingsdirektør
  • Arbeidssted: staben for navigasjonsteknologi og maritime tjenester, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 90843873 , Mobil: 90843873
 • Leif Andersen

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 41760685 , Mobil: 41760685
 • Leif Arne Larsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
  • Telefon: 95724504 , Mobil: 95724504
 • Leif Morten Slotvik

  • Losformann
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95190604 , Mobil: 95190604
 • Leif Sigurd Gudmundsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95190514 , Mobil: 95190514
 • Lena Kristin Nilsen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: enheten for administrasjon, lønn og regnskap, kystdirektøren
  • Telefon: 78477421 , Mobil: 91186211
 • Lene Mathisen

  • Arbeidssted: , Kystverket Vest
  • Telefon: 52733218 , Mobil: 99643727
 • Lene Peckel Gjelsvik

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: staben for økonomi og virksomhetsstyring, kystdirektøren
  • Telefon: 97543033 , Mobil: 97543033
 • Lidvard Måseide

  • Spesialrådgiver
  • Arbeidssted: staben for digitalisering og innovasjon, kystdirektøren
  • Telefon: 70231060 , Mobil: 91105711
 • Lill Therese Opsahl Haugen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: lostjenestestaben, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Mobil: 47505060
 • Lill Tove Hansen

  • Førstekonsulent
  • Arbeidssted: enheten for administrasjon, lønn og regnskap, kystdirektøren
  • Telefon: 78477422
 • Lill-Iren Nibe

  • Førstekonsulent
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 76986802 , Mobil: 90504216
 • Line Therese Gusdal

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: enheten for administrasjon, lønn og regnskap, kystdirektøren
  • Telefon: 78477437 , Mobil: 95121352
 • Lisbeth Strømstad

  • Seniorkonsulent
  • Arbeidssted: enheten for IT og informasjonssikkerhet, kystdirektøren
  • Telefon: 33034863 , Mobil: 95237852
 • Lisbeth Svendsen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: enheten for administrasjon, lønn og regnskap, kystdirektøren
  • Telefon: 78477477 , Mobil: 45437286
 • Lisbeth Gamst

  • Konsulent
  • Arbeidssted: enheten for administrasjon, lønn og regnskap, kystdirektøren
  • Telefon: 78477457
 • Liv Margit Arntzen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystovervåking Vardø, virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
  • Telefon: 90622643 , Mobil: 90622643
 • Lone Irene Valderhaug Dybvik

  • Lærling (reform 94)
  • Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking, virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
 • LOS 107 Losstasjon Lødingen/Tranøy

  • Arbeidssted: Lødingen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 95190605 , Mobil: 95190605
 • LOS 113 Losstasjon Kristiansand

  • Arbeidssted: Kristiansand losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 38129570
 • LOS 118 Losstasjon Ålesund

  • Arbeidssted: Ålesund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 90730303 , Mobil: 90730303
 • LOS 120 Losstasjon Kristiansund

  • Arbeidssted: Kristiansund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 40038120 , Mobil: 40038120